Pastoraat en Gemeenteopbouw

Pastoraat en Gemeenteopbouw (P&G) is een Orgaan van Bijstand van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente te Barneveld.
Er vallen tien werkgroepen onder die ieder een eigen pagina hebben: