Wij verlangen ernaar om samen God groot te maken, God en elkaar te dienen en Jezus na te volgen.

Lees meer over onze identiteit

Geloven

We zijn een christelijke gemeente en willen de God van de Bijbel dienen. Wij geloven in God, onze almachtige Vader en onze Schepper; in Jezus Christus - Zijn enige Zoon en onze Redder - en in de Heilige Geest.

Lees meer over geloven

Samenzijn

We organiseren elke zondag meerdere kerkdiensten. Tijdens deze diensten lezen we uit de Bijbel en luisteren we naar een preek, om zo meer te leren over God. Ook willen we God eren door samen te zingen en te bidden.

Lees meer over samenzijn

Delen

We delen ons geloof in God en zien om naar de ander. We delen onze blijdschap en zijn er voor elkaar tijdens verdriet. Ook bieden we waar nodig praktische, financiële en psychische ondersteuning.

Lees meer over delen

Luister live!

Elke zondag vanaf 09:00 uur

Oude KerkRehoboth/NeboGoede Herderkerk

Diensten

 

Welkom bij onze

Hervormde Gemeente!

Nieuws
Gave Baksels
20 mei 2019
Algemeen
Wijkdag Wijk 2
20 mei 2019
Wijk 2
Diaconiecollecte 26 mei
19 mei 2019
Diaconie
Thema avond - Signalen van huiselijk geweld, kinder…
14 mei 2019
Algemeen
Kerkgeld App - Collectebonnen kopen
13 mei 2019
Algemeen
Pionieren in de Bloemenbuurt
9 mei 2019
Algemeen
Nieuw bankrekeningnummer - herhaling
9 mei 2019
Algemeen
Abonnementsgeld en Solidariteitskas
9 mei 2019
Algemeen
De Akker 2.0 voortgang
9 mei 2019
Algemeen

Agenda

Dagelijks woord

maandag 20 mei 2019

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Titus 2:11-13