Predikanten

Onze gemeente is groot. Daarom zijn de werkzaamheden verdeeld over vijf verschillende wijken. Deze wijkindeling is gebaseerd op het stratenplan van de gemeente Barneveld. Iedere wijk heeft een eigen wijkpredikant en een eigen wijkkerkenraad. Samen met de kerkenraad is de wijkpredikant verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de wijk. 

Voor bijvoorbeeld pastoraat (geestelijke zorg), bijzondere diensten als huwelijk, doop en belijdenis, en catechese kunnen gemeenteleden terecht bij hun eigen wijkpredikant.

predikanten

Wijk 1 is vacant. Ds. G. van Goch  is consulent

 

 

 

Ds. P. Molenaar (wijk 2)

Ds. P. Molenaar

In november 1985 bezocht ik mijn 90-jarige grootvader in het verpleeghuis waar hij woonde. Ik was net predikant in mijn eerste gemeente Zalk en Veecaten. Het verraste mij dat hij het kerkje van Zalk gedetailleerd kon omschrijven. In de vijftiger jaren had hij, varend en werkend op de IJssel, het kerkgebouw meerdere keren gezien. Tijdens deze laatste ontmoeting, kort voor zijn overlijden, deed mijn grootvader de volgende uitspraak die voor mij nog steeds bijzonder waardevol is: “Ik verlang naar huis en dat zal niet lang meer duren. Breng er maar veel tot Christus, dan is het goed.”

Mensen leiden tot Jezus Christus is het belangrijkste motief voor mijn predikantschap.
En ik doe dat met vreugde!

Kan ik iets voor u, jou betekenen? Neem gerust contact op:
Van Houtenlaan 1
3771 CT Barneveld
Telefoon: 0342 - 43 58 59
E-mail: predikant.wijk2@hervormdbarneveld.nl

 

Wijk 3 is vacant. Ds. P. Molenaar van wijk 2 is consulent

 

 

 

 

Ds. L. Plug (wijk 4)

Ds. L. Plug

De gemeente is te vergelijken met een handvol zand. Nat zand plakt aan elkaar, mul zand loopt door je vingers.

De gemeente is één geheel, wanneer we door de liefde van Jezus en het water van de doop aan elkaar zijn verbonden.

Kan ik iets voor u, jou betekenen? Neem gerust contact op:
Schijndelaarlaan 76
3772 PM Barneveld
Telefoon: 0342 - 84 90 33
E-mail: predikant.wijk4@hervormdbarneveld.nl

 

Ds. A. Bloemendal (wijk 5)

ds Bloemendal

Het is mijn gebed en verlangen dat God mij zal gebruiken om mensen tot Jezus te leiden opdat ze zullen leven tot Zijn eer en vruchtbaar kunnen zijn voor Gods Koninkrijk.

Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf.
Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere (Romeinen 14 : 7-8).

Kan ik iets voor u, jou betekenen? Neem gerust contact op:
Weth. ten Hamlaan 49
3771 KR Barneveld
Telefoon: 06 - 18 21 51 44
E-mail: predikant.wijk5@hervormdbarneveld.nl