Verkiezing kerkenraadsleden

Aan het einde van het jaar zijn veel ambtsdragers in onze gemeente aftredend. Een deel van hen is herkiesbaar, een ander deel niet.

noteren

De kerkenraden van de wijken 2, 4 en 5 hebben daar in de kerkbode van vrijdag 13 september over geschreven, die van de wijken 1 en 3 hopen dat in de kerkbode van vrijdag 27 september te doen.
De leden van de wijkgemeente worden van harte uitgenodigd om bij de scriba van de wijkkerkenraad namen in te dienen van kandidaten die naar uw mening voor verkiezing in de kerkenraad in aanmerking komen.
Klik hieronder op het bericht van uw wijkkerkenraad; daar vindt u ook de wijze waarop en de datum tot wanneer namen ingediend kunnen worden.
De kerkenraden hopen op uw betrokkenheid bij de vervulling van de vacatures.

Namens de Algemene Kerkenraad

In de vacature die ontstaat vanwege het vertrek van John Heijkoop als scriba van de Algemene Kerkenraad is broeder Jaap Mosselman (Tabaksland 17) benoemd. Hij heeft na enige gesprekken en bedenktijd zijn benoeming aanvaard. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van broeder Mosselman kunnen tot en met aanstaande vrijdag, 17 januari, ingediend worden bij de huidige scriba van de Algemene Kerkenraad.
Vanwege het grote takenpakket van de scriba is door de Algemene Kerkenraad besloten naast de scriba een ambtelijk secretaris aan te stellen. Broeder Wouter Rozendaal (Dorskamp 31) is hiertoe bereid gevonden. Hij zal niet in het ambt worden bevestigd.
De Algemene Kerkenraad is dankbaar voor de bereidheid van beide broeders om genoemde taken op zich te nemen en beveelt hen in uw voorbede aan.

 
Volgende artikel
6 januari 2020