Verkiezing kerkenraadsleden

Aan het einde van het jaar zijn veel ambtsdragers in onze gemeente aftredend. Een deel van hen is herkiesbaar, een ander deel niet.

noteren

De kerkenraden van de wijken 2, 4 en 5 hebben daar in de kerkbode van vrijdag 13 september over geschreven, die van de wijken 1 en 3 hopen dat in de kerkbode van vrijdag 27 september te doen.
De leden van de wijkgemeente worden van harte uitgenodigd om bij de scriba van de wijkkerkenraad namen in te dienen van kandidaten die naar uw mening voor verkiezing in de kerkenraad in aanmerking komen.
Klik hieronder op het bericht van uw wijkkerkenraad; daar vindt u ook de wijze waarop en de datum tot wanneer namen ingediend kunnen worden.
De kerkenraden hopen op uw betrokkenheid bij de vervulling van de vacatures.