Verkiezing kerkenraadsleden

Een aantal wijken heeft nog vacatures in de wijkkerkenraad.

noteren

Klik hieronder op het bericht van uw wijkkerkenraad; daar vindt u de huidige vacatures in de wijkkerkenraad.
De kerkenraden hopen op uw betrokkenheid bij de vervulling van de vacatures.

18 september 2020 De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt mee dat dhr. Willem Besselsen heeft bedankt voor zijn benoeming tot diaken. We wensen hem en zijn gezin Gods zegen en rust op de genomen beslissing.

25 september 2020

De kerkenraad van wijkgemeente 2 deelt met grote dankbaarheid aan de HEERE mee dat broeder G. Bloemendal, Dronkelaarseweg 8A zijn roeping tot het ambt van diaken mocht aannemen. Daarmee zijn alle vacatures in onze wijkkerkenraad vervuld. 

Met het oog op de bevestiging van broeder Bloemendal kunnen bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen zijn bevestiging worden ingebracht door stemgerechtigden binnen de wijk. Dat kan uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking, schriftelijk met naam en adres en ondertekend, bij de scriba van de wijkkerkenraad 2, broeder J.J.H. Post, Thorbeckelaan 76A.