Verkiezing kerkenraadsleden

Een aantal wijken heeft nog vacatures in de wijkkerkenraad.

noteren

Klik hieronder op het bericht van uw wijkkerkenraad; daar vindt u de huidige vacatures in de wijkkerkenraad.
De kerkenraden hopen op uw betrokkenheid bij de vervulling van de vacatures.

18 september 2020 De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt mee dat dhr. Willem Besselsen heeft bedankt voor zijn benoeming tot diaken. We wensen hem en zijn gezin Gods zegen en rust op de genomen beslissing.

18 september 2020 In de vergadering van 15 september 2020 heeft de kerkenraad van wijkgemeente 2 besloten de volgende broeder te benoemen in de enige nog resterende vacature voor diaken, die er nog is. De heer G. Bloemendal, Dronkelaarsweg 8A. De kerkenraad verwacht zijn beslissing op deze benoeming uiterlijk vrijdag 25 september 2020 te mogen ontvangen. De kerkenraad bidt de verkozen broeder van harte licht en wijsheid toe van de Heere bij zijn overwegingen en het besluit dat hij komende week moet nemen. De kerkenraad beveelt de verkozen broeder en zijn gezin in uw voorbede aan.