Jeugdwerk en Gezin

De Jeugdbeleidsraad heeft twee speerpunten in haar beleid: het jeugdwerk en het gezinswerk.
Meer informatie is te vinden op de pagina: Jeugdbeleidsraad.

Lees ook

Gezin

Gezinswerk

Christelijke opvoeding.

Je wilt je kind een christelijke opvoeding geven. Samen Bijbellezen, bidden om de Heilige Geest en je samen verwonderen over het werk van de Heere Jezus. Een goed gesprek met je kind, hem of haar voorleven in het christen-zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom inspireert Geloof in het gezin ouders met praktische tips, toerusting en materialen.

Doopkringen

Bij de doop geeft God bijzondere beloften mee. Beloften waar je kind zijn/haar leven lang mee vooruit kan. Door de doopkring te organiseren, willen wij jullie als ouders op weg helpen bij het begrijpen en uitleggen (aan je kinderen) van de betekenis van de doop. Samen bespreken wij ook thema’s als geloofsoverdracht en opvoeding. Wanneer jullie je kind hebben laten dopen, dan worden jullie persoonlijk uitgenodigd voor de doopkring.

Wijk Contactgegevens
Wijk 1 Anton Verstoep, 
AVerstoep@filternet.nl
Wijk 2 Scriba Jan Post
scriba.wijk2@hervormdbarneveld.nl
Wijk 3 Scriba Evert van der Kruijff,
scriba.wijk3@hervormdbarneveld.nl
Wijk 4 Scriba Gerard de Kruijf
scriba.wijk4@hervormdbarneveld.nl
Wijk 5 Scriba Bert van de Wetering
scriba.wijk5@hervormdbarneveld.nl

Opvoedkringen

In onze gemeente komen groepen van ouders een paar keer per jaar bij elkaar om vragen rond de (geloofs)opvoeding van hun kind(eren) te bespreken. Het is krachtig als ouders met elkaar optrekken. Op die manier kun je elkaar werkelijk bemoedigen, vasthouden en helpen groeien in je taak als opvoeder. We zien uit naar mooie avonden met goede gesprekken. Welkom!

Wijk Contactgegevens
Wijk 1 Anton Verstoep, 
AVerstoep@filternet.nl
Wijk 2 Johan van Lagen,
info@vanlagen.nl
Ellen van Domselaar,
evd@domselaar.nl
Wijk 3 (pre)pubers van 11-16 jaar:
Geraldine van Maanen,
w.vanmaanen@solcon.nl
kinderen van 0-10 jaar:
Linda Vink,
linda_vink@hotmail.com
Wijk 4 Femmy van der Ham,
fvdham@vdhbs.nl
Wijk 5 Nelleke Beulenkamp,
beulenkamp@solcon.nl

 

Jeugdwerk

Zie onder: