Jeugdwerk en Gezin

De Jeugdbeleidsraad heeft twee speerpunten in haar beleid: het jeugdwerk en het gezinswerk.
Meer informatie is te vinden op de pagina: Jeugdbeleidsraad.

Gezin

Gezinswerk

Christelijke opvoeding.

Je wilt je kind een christelijke opvoeding geven. Samen Bijbellezen, bidden om de Heilige Geest en je samen verwonderen over het werk van de Heere Jezus. Een goed gesprek met je kind, hem of haar voorleven in het christen-zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom inspireert Geloof in het gezin ouders met praktische tips, toerusting en materialen.

Doopkringen

Bij de doop geeft God bijzondere beloften mee. Beloften waar je kind zijn/haar leven lang mee vooruit kan. Door de doopkring te organiseren, willen wij jullie als ouders op weg helpen bij het begrijpen en uitleggen (aan je kinderen) van de betekenis van de doop. Samen bespreken wij ook thema’s als geloofsoverdracht en opvoeding. Wanneer jullie je kind hebben laten dopen, dan worden jullie persoonlijk uitgenodigd voor de doopkring.

Wijk Contactgegevens
Wijk 1 Anton Verstoep, 
averstoep@solcon.nl
Wijk 2 Scriba Jan Post, 
scriba.wijk2@hervormdbarneveld.nl
Wijk 3 Scriba Jan van Maanen, 
scriba.wijk3@hervormdbarneveld.nl
Wijk 4 Scriba Gerard de Kruijf, 
scriba.wijk4@hervormdbarneveld.nl
Wijk 5 Scriba Mario van der Niet, 
scriba.wijk5@hervormdbarneveld.nl

Opvoedkringen

In onze gemeente komen groepen van ouders een paar keer per jaar bij elkaar om vragen rond de (geloofs)opvoeding van hun kind(eren) te bespreken. Het is krachtig als ouders met elkaar optrekken. Op die manier kun je elkaar werkelijk bemoedigen, vasthouden en helpen groeien in je taak als opvoeder. We zien uit naar mooie avonden met goede gesprekken. Welkom!

Wijk Contactgegevens
Wijk 1 Anton Verstoep, 
averstoep@solcon.nl
Wijk 2 Johan van Lagen, 
info@vanlagen.nl
Ellen van Domselaar, 
evd@domselaar.nl
Wijk 3 0-10 jaar:
José Budding, 
06 - 83 08 03 66
Carolien van de Loenhorst
Wijk 3 10+ jaar:
Linda Vink, 
06 - 12 57 48 06
Leontien van den Berg
Wijk 4 Femmy van der Ham, 
fvdham@vdhbs.nl
Wijk 5 --

 

Professionele hulp bij opvoeden

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Voor al je vragen over opgroeien en opvoeden, kun je bij ons terecht
Je kunt op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur (behalve woensdag- en vrijdagmiddag) bellen naar 0342 - 41 48 16
E-mail: info@cjgbarneveld.nl
Website: https://www.cjgbarneveld.nl/

ELAN Kind en Opvoeding

In principe is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de toegangspoort voor alle vragen rondom kind, jeugd en opvoeding. Ook bij Elan kun je terecht met je vragen. Samen bekijken we wat er nodig is. Zoals gezinscoaching, speltherapie of beeldende therapie.
Telefonisch bereikbaar: 8.30 - 17.00 uur via 0342 - 40 01 40
E-mail: info@elanbarneveld.nl
Website: https://www.elanbarneveld.nl/kind-en-opvoeding/

Jeugdwerk

Meer informatie onder: