Jeugdbeleidsraad

Sinds 2013 kent de gemeente een jeugdbeleidsraad (JBR). Deze is ingesteld nadat er breed onderzoek is gedaan binnen de gemeente naar al het jeugdwerk.In de JBR zijn alle geledingen vertegenwoordigd die zich bezighouden met jongeren. De JBR is een orgaan dat zich vooral bezighoudt met het beleid.

Onze visie is:

  • Met kinderen op weg gaan binnen de gemeenschap van de kerk. 
  • Hen leiden en begeleiden tot volwassen discipelen met hart voor de Heere, voor elkaar en voor Zijn werk in deze wereld. 
  • Doorgeven en voorleven zijn daarbij sleutelwoorden.
Logo Jeugdbeleidsraad

Coördinatie en dagelijks bestuur

Coördinator zondagskinderen
Corine de Koning
zondagskinderenhb@gmail.com
Coördinator -12
Leanne van der Hoef
jeugdwerker@hervormdbarneveld.nl 
Coördinator centraal catechese overleg
Marten Breugem
basiclife@hetnet.nl
Coördinator 12+
Willemieke Dekker
willemiekedekker@outlook.com
Coördinator 16+
Willeke Heijkoop
willeke.heijkoop@gmail.com
Secretaris
Marjolein van der Want
jbr-secretariaat@outlook.com
Penningmeester
Jacco Wijnen
penningmeesterjbr@hervormdbarneveld.nl
Communicatiemedewerker
Pieter Breugem
pieterbreugem@gmail.com

Deze samenstelling wordt de JBR Groot genoemd. Zij vergadert minimaal twee keer per seizoen.

JBR Dagelijks Bestuur

Daarnaast is er een JBR Dagelijks Bestuur aangesteld. Zij vergadert maandelijks gedurende het seizoen. De JBR DB zorgt voor het ontwikkelen van jeugdbeleid en de voortgang van de beleidsuitvoering. Dit stemt zij af met de JBR Groot en waar nodig met andere betrokkenen in de gemeente. De leden van het dagelijks bestuur zijn:

Voorzitter
Kunder Gort
voorzitterjbr@hervormdbarneveld.nl
Secretaris
Marjolein van der Want
jbr-secretariaat@outlook.com
Jeugdwerker
Leanne van der Hoef 
jeugdwerker@hervormdbarneveld.nl
Algemeen bestuurslid / Jeugdambtsdrager
Wijnand Kas 
jeugdouderlingwijk3wijnand@gmail.com
Algemeen bestuurslid
Lisa van den Hoek
lisavandenhoek@live.nl

De voorzitter van de JBR is als ambtsdrager aan de algemene kerkenraad verbonden.

Beleidsplan

In juni is het concept beleidsplan dat de JBR heeft opgesteld goedgekeurd door de AK. De jeugdwerkcoördinator zal zich vooral bezighouden met de uitvoer van dit beleidsplan. Dit kan echter niet zonder de inzet en steun van al die mensen die zich nu wekelijks inzetten voor onze jeugd.

Het genoemd beleidsplan kun je hier downloaden.

Het rapport herbezinning jeugdwerk kun je hier downloaden.

De integrale leerlijn 0-23 jaar versie 1.0 kun je hier downloaden.

Het plan 'Jeugdwerk in aanbouw' kun je hier downloaden.

Gemeenteavond, document 'Jeugdwerk in aanbouw' kun je hier downloaden.