Contactgegevens

Deze pagina biedt een handig overzicht met veel contactgegevens van de Hervormde Gemeente Barneveld.

 • Kerkelijk Bureau, adres en openingstijden, aanschaf collectebonnen.
 • Contactpersonen voor kerkbode, kerken en wijkgebouwen, administratie, kerkradio, ledenadministratie.
 • Aanmelden van geboorte, doop, belijdenis van het geloof, trouwen, verhuizing, overlijden, uitschrijven.
 • Wijkgemeenten, predikanten en algemene kerkenraad.
 • Preekregelaar
 • Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
 • Aanleveren nieuwsberichten
 • Beheerders website
Kerkelijk centrum

Kerkelijk Bureau

Gasthuisstraat 5 (Ingang Nieuwe Markt)
3771 HE Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 51 32

Openingstijden: 
Donderdag en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur voor collectebonnen en overige zaken.
Collectebonnen bij voorkeur online aanschaffen op giften.hervormdbarneveld.nl of via de Kerkgeld app, meer informatie zie "Hoe kan ik geven?"

Om alle werkzaamheden op het kerkelijk bureau in goede banen te leiden verzoeken wij u één van de hierna genoemde e-mailadressen te gebruiken. Door deze e-mailadressen te gebruiken kunnen wij een efficiënte verwerking van gegevens realiseren, maar ook uw vragen goed en snel beantwoorden.

 • Kerkbodekerkbode@hervormdbarneveld.nl
  voor het aanleveren van de kopij kerkbode, mutaties abonnementen kerkbode alsook andere berichten die relevant zijn voor de kerkbode
 • Reserveringen kerkgebouwen: 
  gebruik dit formulier om een kerkgebouw of zaal te reserveren in de Oude Kerk, Kerkelijk Centrum Rehoboth, Goede Herderkerk.
  voor andere vragen:
  de coördinator, 06 - 13 23 91 47, reserveringen@hervormdbarneveld.nl
 • Reserveringen wijkgebouwen: 
  - gebruik dit formulier om een zaal te reserveren in een van de wijkgebouwen.
  - voor andere vragen over ruimten in Kerkelijk Centrum Rehoboth, Goede Herderkerk, De Hof en De Hoeksteen:
    de coördinator, 06-13239147, coordinator@hervormdbarneveld.nl
  - voor andere vragen over ruimten in De Garve:
    Mevr. E. (Ees) van Harn-Moesbergen, 0342 - 49 01 70 / 06 - 12 50 04 66,
    jhvanharn@hotmail.com
  - voor andere vragen over ruimten in De Akker:
    Mevr. Philippine van Kleeff, 06 - 40 94 51 19,
    akkerbeheer@gmail.com
  Algemeen coördinatorcoordinator@hervormdbarneveld.nl 
  voor overige vragen aan onze coördinator m.b.t. beheerszaken (gebouwen, etc.)
  de coördinator, Wim Heij, 06 - 13 23 91 47
 • Ledenadministratie: ledenadministratie@hervormdbarneveld.nl 
  voor vragen of doorgeven reguliere mutaties m.b.t. de ledenadministratie
 • Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@hervormdbarneveld.nl
  voor alle financiële zaken en overige zaken die niet hierboven zijn benoemd
 • Kerkradio: kerkradio@hervormdbarneveld.nl 
  voor het aanvragen van kerkradio via dhr. J.P Stitselaar, telefoon: 0342 - 42 39 40, ook voor technische problemen met de kerkradio

Aanmelden voor

Wijkgemeenten, predikanten en algemene kerkenraad

Contactgegevens van kerkenraden en predikanten staan op de pagina Wijkgemeenten.
Contactgegevens van de AK staan op de pagina algemene kerkenraad.
Op de plattegrond kunt u de wijkindeling zien en kijken onder welke wijk u valt.
Adressen van de kerkgebouwen, de wijkgebouwen en het kerkelijk centrum staan op de pagina Locaties.

Preekregelaar

De diensten worden geregeld door:

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

De Hervormde Gemeente Barneveld heeft twee vertrouwenspersonen; voor veiligheid in de omgang met elkaar.
Je vindt hun contactgegevens op de pagina van de Vertrouwenspersonen.

Aanleveren nieuwsberichten

Meer informatie voor het insturen van nieuwsberichten en agendaputen via de pagina: Aanleveren nieuwsberichten.

Website en Scipio beheerders

Per wijk en voor de diaconie is er een website beheerder verantwoordelijk voor de informatie. Informatie over algemene activiteiten mag direct naar de  webmaster@hervormdbarneveld.nl gestuurd worden. Voor informatie zie de pagina: Aanleveren nieuwsberichten.

Wijk 1 Henk van den Berg
webmaster1@hervormdbarneveld.nl
Wijk 2 Michaël van der Mark
webmaster2@hervormdbarneveld.nl
Wijk 3 Wim Boon
webmaster3@hervormdbarneveld.nl
Wijk 4 Henri Kas
webmaster4@hervormdbarneveld.nl
Wijk 5 Ditty Valster
webmaster5@hervormdbarneveld.nl
Diaconie Rudy Ligtenberg
diaconie@hervormdbarneveld.nl
Algemeen Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarneveld.nl
Scipio App scipio@hervormdbarneveld.nl

 

Andere websites