Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Grensoverschrijdend gedrag? Praat erover!

In de Hervormde Gemeente Barneveld willen we een veilige en betrouwbare gemeenschap vormen, in het besef dat we door God aan elkaar gegeven zijn. Maar hoe voorkomen we dat er iets misgaat in de onderlinge verhoudingen? En als het fout loopt, waar kun je dan terecht?

Ongewenste intimiteit, grensoverschrijdend gedrag, misbruik; ook in de kerk komt dit voor. Blijf er niet mee zitten, maar praat erover! In het kader van een veilige kerk heeft de Hervormde Gemeente Barneveld daarom m.i.v. januari 2022 twee interne vertrouwenspersonen aangesteld: Ans Blaauwendraad en Ton Verbeek. Hieronder vind je hun contactgegevens en stellen zij zich voor.

Veilige Kerk

Wat is een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor ieder gemeentelid. Het kan zijn dat je zelf ervaringen hebt met ongewenst gedrag, maar het kan ook zijn dat je dit signaleert bij anderen binnen de kerk.
Een vertrouwenspersoon is er dus voor iedereen die ongewenst grensoverschrijdend gedrag ervaart of signaleert, binnen of buiten de kerk. Dat kan zijn agressie, geweld, machtsmisbruik, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Een vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie vooral een luisterend oor. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon advies geven, doorverwijzen of hulp en ondersteuning bieden bij het doen van een melding of een klacht.

Samen met werkgroep Veilige Kerk werken de vertrouwenspersonen ook aan preventie en bewustwording in de gemeente. 

Geheimhouding

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie. De vertrouwenspersoon zal zonder overleg met jou geen verdere stappen ondernemen richting kerkenraad of andere instanties. 

Vertrouwenspersonen Ans en Ton stellen zich voor

Ans Blaauwendraad   

Ans Blaauwendraad   06 - 34 10 20 92
vertrouwenspersonen@hervormdbarneveld.nl

Ton Verbeek

Ton Verbeek     06 - 34 88 67 22
vertrouwenspersonen@hervormdbarneveld.nl


Mijn naam is Ans Blaauwendraad. Ik ben geboren in 1962, getrouwd met Breus en moeder en oma. Ik ben al vele jaren lid van de Hervormde Gemeente Barneveld. Momenteel ben ik nog een paar uur werkzaam in de zorg en verder heb ik wat bezigheden als vrijwilligster; zo ben ik onder meer betrokken bij de koffieochtenden in onze gemeente.

Onrecht en machtsmisbruik zijn zaken waar mijn haren recht overeind van gaan staan. Vandaar dat ik graag als vertrouwenspersoon mijn bijdrage lever aan het project Veilige Kerk. Tijdens mijn opleiding voor psychosociaal therapeut was mijn interesse voor deze problematiek al groot. Misbruik kan in persoonlijke relaties jarenlang een verstorend effect hebben. Wat mij het meest trekt is dat ik mensen kan wijzen op mogelijkheden van hulp en genezing, ook als het misbruik al jaren geleden heeft plaatsgehad. 
Hopelijk houd ik in mijn functie als vertrouwenspersoon veel vrije uren over; want dat betekent dat onze gemeente een Veilige Kerk is! Maar mocht er acute nood of nog ‘oud zeer’ zijn, schroom dan niet om contact op te nemen. Erover praten kan al een wereld van verschil maken!


Mijn naam is Ton Verbeek, één van de vertrouwenspersonen van de Hervormde Gemeente Barneveld. Als vertrouwenspersoon ben ik beschikbaar om gemeenteleden bij te staan die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag. Omdat dit een ingrijpende en traumatische gebeurtenis in het leven van een slachtoffer is, vind ik het belangrijk om een luisterend oor te bieden en alle ruimte te geven om het verhaal te vertellen. Ook kan ik het slachtoffer steunen en begeleiden in het verdere traject. Uiteraard worden eventuele vervolgstappen alleen in overleg met de hulpvrager gedaan. En gaan we vertrouwelijk om met alles wat aan ons wordt verteld. 

Ook geef ik informatie en toerusting aan kerkelijk werkers zoals de kerkenraad en vele vrijwilligers. Onze inzet is erop gericht om de kerk vooral “Veilig” te houden.

Persoonlijk zie ik de Kerk als Gods huisgezin. Jezus zei eens: ”een ieder die Gods wil doet, die is Mijn broeder, en Mijn zuster, en moeder”. (Markus 3:35). In Gods huisgezin mogen we naar elkaar omzien, wordt er naar ons uitgezien en mogen we ons gewenst en welkom weten. 
Maar vooral ook veilig voelen! 

Als Hervormde Gemeente vinden wij dat grensoverschrijdend gedrag, zoals seksueel misbruik, intimidatie en discriminatie niet behoort te worden weggestopt. Wij vinden dat we in de omgang met elkaar rekening dienen te houden met wat Gods Woord van ons verlangt.
 
Uiteindelijk hoop ik dat er - indien mogelijk – uiteindelijk ook weer een weg gevonden kan worden naar verwerking en herstel. Mijn gebed is dat we eerlijk blijven naar elkaar, met open ogen, maar vooral met een open hart.