Kerkbode

Onze gemeente geeft een eigen kerkbode uit: 'In en om de Hervormde kerk'. Deze verschijnt tweewekelijks. Het is mogelijk om online een beknopte versie van ons tweewekelijks kerkblad te bekijken. De laatste kerkbodes zijn hieronder te lezen.

 

Kerkbode kop

De eindredactie is in handen van mevrouw Diny de Knegt, telefoon: 0342 - 40 04 30.

Kopij voor het kerkblad dient uiterlijk op zaterdag, vóór de week waarin het blad verschijnt, 24.00 uur te zijn ingediend. De kopij kun je ook aanleveren via het e-mailadres: kerkbode@hervormdbarneveld.nl.