Hulp nodig? Wij helpen!

Binnen de Hervormde Gemeente Barneveld is er een groot aanbod van pastorale, financiële en praktische hulp en ondersteuning. Het is belangrijk dat je als gemeentelid het juiste aanspreekpunt kunt vinden als je van deze mogelijkheden gebruik wilt maken. Daarom is deze lijst met adressen opgesteld. De diverse soorten hulp, activiteiten en informatie over bijvoorbeeld relatie, opvoeding en contactgroepen staan hieronder per onderwerp genoemd.

Deze "Hulp nodig? Wij helpen!" lijst is een initiatief van de Diaconie en het Orgaan van Bijstand ‘Pastoraat en Gemeenteopbouw’