Psychische hulp en geestelijke bijstand

Kunt u of kun jij wat extra steun gebruiken? Binnen onze gemeente vind je op diverse terreinen hulp en ondersteuning. Onze vrijwilligers hebben opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van Persoonlijke Pastorale Begeleiding (PPB) en Pastoraat en Bevrijding. Wanneer dat nodig is, schakelen we professionele hulp in. We werken veel samen met hulporganisatie Elan.

Psychische hulp en geestelijke bijstand

Persoonlijke Pastorale Begeleiding (PPB)

Vertrouwenspersonen:
Mevr. Cora van Grootheest,
E-mail: ppb@hervormdbarneveld.nl
Webpagina: Persoonlijke Pastorale Begeleiding

Diaken: dhr. John van Kleeff
Telefoon: 06 - 53 20 77 47
E-mail: ppb@hervormdbarneveld.nl


Geestelijke gebondenheid

Team Pastoraat en Bevrijding
Contactpersoon: Mevr. Willine van Hooidonk
Telefoon: 06 - 13 60 99 76
E-mail: bevrijdingspastoraat@hervormdbarneveld.nl.
Website: Pastoraat en Bevrijding


Elan

Christelijke praktijk voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening en therapie (voorheen HdS)
Amersfoortsestraat 18
3772 CJ Barneveld
Telefoon: 0342 - 40 01 40
E-mail: info@elanbarneveld.nl
Website: www.elanbarneveld.nl


Pastoraat

Informatie over algemene pastorale ondersteuning is te vinden per wijkgemeente.