Pastoraat en Bevrijding

Mensen kunnen op verschillende manieren zo vast zitten, zeg maar: ‘gebonden zijn’ dat zij hun geloof in God niet of met moeite in praktijk kunnen brengen. Het team Pastoraat en Bevrijding biedt hulp bij (occulte) gebondenheid. Wij geven: 

  • voorlichting over (occulte) gebondenheid;
  • advies en ondersteuning aan predikanten en ouderlingen;
  • begeleiding aan mensen die zich gebonden weten door gesprekken en gebed.
Pastoraat en Bevrijding

Worstel je met een bepaalde zonde en kun je daar maar niet van loskomen? Is er iets in je leven dat niet bij God vandaan komt? Doe je dingen die je bij God vandaan houden? Of misschien heb je de hoop al bijna opgegeven dat het ooit nog goed komt tussen God en jou. Je merkt dat je (hierdoor) niet meer kunt bidden of Bijbel lezen.

Herken je deze eenzame strijd?

Blijf het niet alleen proberen! Er is ook voor jou een weg uit deze situatie. Jezus Christus is overwinnaar over alle zonden en machten waar je aan vast zit. Wij willen graag zonder oordeel naar je luisteren. We willen samen met jou in Gods Woord lezen, met je bidden en je de weg wijzen hoe je in Christus bevrijding kunt vinden.