Ontmoeting & Activiteiten

Gemeente zijn betekent onder andere dat we elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Het is niet voor iedereen eenvoudig om in contact met anderen te komen. Als gemeente willen we daarom graag mogelijkheden scheppen om elkaar op verschillende plekken en momenten te ontmoeten.

Ontmoeting & Activiteiten

 koffie

Samen Koffie - Rehoboth

Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom in de Rafikiruimte van gebouw Rehoboth, Gasthuisstraat 5, voor een kopje koffie of thee.
Een plaats voor ontmoeting en gezelligheid! De koffie en thee is gratis. Komt u ook eens gezellig binnen lopen?

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Ans Blaauwendraad
Telefoon: 06 - 18 23 01 52
E-mail: afblaauwendraad@gmail.com

Samen Koffie - Goede Herderkerk

Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom in de Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 70, voor een kopje koffie of thee.
Een plaats voor ontmoeting en gezelligheid! De koffie en thee is gratis. Komt u ook eens gezellig binnen lopen?

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Riet Pronk- den Breejen
Telefoon: 06 - 50 12 33 99
E-mail: rietpronkdenbreejen@gmail.com

Samen Koffie - De Garve

Elke tweede donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) is er tussen 10.00 en 11.30 uur gelegenheid om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten in wijkgebouw De Garve (Lange Voren 86). Enkele mensen zorgen voor koffie en thee en iets lekkers erbij. De ochtenden zijn voor iedereen bedoeld, dus ook voor mensen van buiten de wijk Norschoten. En laat het gerust weten wanneer vervoer voor jou een probleem is. Je bent van harte welkom!

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: familie Heijkoop
Telefoon: 0342 - 42 17 14
E-mail: samenetenindegarve@gmail.com 


eten

Samen Eten - Aan Tafel - De Meerwaarde

Aan Tafel is een initiatief vanuit de diaconieën van de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Barneveld en de Hervormde Gemeente Barneveld. Een prettige samenwerking waarbij vanuit beide kerken vrijwilligers hard werken aan een goede maaltijd en een prettige ontmoeting.
We bieden om de week op donderdag (om 18.00 uur) een maaltijd in De Meerwaarde aan. Deze maaltijd is voor mensen uit onze burgerlijke gemeente die het financieel moeilijk hebben, of die eens gezellig samen met anderen willen eten.
Als vrijwilligers hebben we veel plezier in het maken en aanbieden van de maaltijden. Daarbij steken ook de gasten de handen uit de mouwen. De ontmoeting is zowel voor de organisatie als voor de gasten erg waardevol. Lees hier meer over 'Aan Tafel'.

Meer informatie en contact:
Telefoon: 06 - 15 85 31 12
E-mail: eetaantafel@gmail.com 
Facebook: facebook.com/eetaantafel

Samen Eten - Soep-inn - Goede Herderkerk

Elke tweede woensdag van de maand mag iedereen aanschuiven in de Goede Herderkerk (Jan Seppenplein 70), dit ‘kerkrestaurant’ biedt een warm welkom aan alleenwonenden, ouderen, mensen met een kleine beurs, vluchtelingen en iedereen die het gezellig vindt. Na de soep is er een lekker toetje en we sluiten af met koffie/thee met zelfgebakken lekkernijen. De inloop is om 17.00 uur en we beginnen om 17.30 uur. Om 19.00 uur is de Soep-inn afgelopen. Opgave is niet verplicht. Heb je vervoer nodig? Geen probleem, bel met onderstaand telefoonnummer!

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: familie Schaap
Telefoon: 06 – 25 13 43 51 
E-mail: soepinn.barneveld@gmail.com 
Facebook: facebook.com/soepinn 

Samen Eten - De Garve

Iedere laatste vrijdag van de maand (behalve in juli, augustus en december) is er gelegenheid om met elkaar te eten in wijkgebouw De Garve (Lange Voren 86). De maaltijd is bedoeld voor iedereen, dus ook voor niet-gemeenteleden en mensen van buiten wijk 3. Inloop vanaf 17.45 uur, maaltijd om 18.00 uur. Kosten: bijdrage op collectebasis. Graag van tevoren aanmelden via onderstaande contactgegevens. Dit adres kan ook gebruikt worden bij vragen of om aan te geven dat je hierbij wilt helpen. En laat het gerust weten wanneer vervoer voor jou een probleem is. Je bent van harte welkom!

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: familie Heijkoop
Telefoon: 0342- 42 17 14
E-mail: samenetenindegarve@gmail.com 

Samen Eten - NeboPlus

Vanuit de Hervormde Gemeente Barneveld wordt eens per maand (op vrijdagavond) een laagdrempelige maaltijd georganiseerd in NeboPlus (Johan de Wittlaan 12).
Iedereen die graag in gezelschap met anderen eet, is van harte welkom! Inloop vanaf 17.30 uur; de maaltijd start om 18.00 uur. Bent u zelf niet in staat te komen, dan kunt u een beroep op ons doen en halen wij u op en brengen wij u ook weer thuis. Van de gasten vragen we een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd. Opgave (is verplicht) kan via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie en contact:
Telefoon: 0342 - 41 60 43
E-mail: openmaaltijdbarneveldnoord@gmail.com


 

Contactmiddagen voor ouderen

In Kerkelijk Centrum Rehoboth wordt elke maand op een donderdag een middag georganiseerd voor de ouderen uit onze gemeente. De data worden vermeld in de kerkbode. De verantwoordelijkheid voor de invulling van deze middagen berust volgens een rooster bij één van de vijf wijken. Graag brengen we deze middagen onder uw aandacht. Indien nodig, kan worden geregeld dat u wordt gehaald en gebracht.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: diaken A.J. (Aart) Elzerman.
Telefoon: 06 - 54 73 54 96

 


Samen Contact

Samen Contact

Mede ingegeven door de Coronacrisis en de gevolgen daarvan zoals vereenzaming is er een nieuw initiatief ontstaan onder de noemer Samen Contact waarbij het draait om sociaal contact en present zijn met en voor elkaar. Hierbij willen we gemeenteleden en Barnevelders in het algemeen met elkaar in contact brengen. 

Wanneer je graag met enige regelmaat een keer met iemand wil:

  • bellen
  • wandelen (in natuur, dorp of stad)
  • fietsen
  • kletsen
  • een cake bakken
  • of gewoon koffie drinken

dan kan je dit melden bij Ina van den Brink en/of Renata Verschuur.

Meer informatie en contact:
Contactpersonen: Ina van den Brink, telefoon: 06 - 13 84 09 04 en Renata Verschuur, telefoon: 06 – 15 63 59 91.
E-mail: samencontact@hervormdbarneveld.nl


Samen Hobby

hobby

Voor mensen zonder baan, vutters en gepensioneerden die graag creatief bezig zijn, is er gelegenheid deel te nemen aan hobbymiddagen in Rehoboth. Hier kan je onder deskundige leiding bezig zijn met houtbewerking. Ook is er tijd voor ontmoeting. Wil je je aansluiten bij de hobbyclub? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Meer informatie en contact:
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl (o.v.v. hobbymiddagen)


Samen Tuinieren

Samen Tuinieren

De diaconie heeft aan de Thorbeckelaan een stuk grond in bezit waarop volkstuinen worden beheerd. Deze volkstuinen worden verhuurd aan iedereen die daar interesse in heeft. Ook zijn er enkele percelen gereserveerd waarvan de oogst bestemd is voor Voedselhulp 'Hulp aan Elkaar'. Interesse in het huren van een perceel grond? Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Meer informatie en contact:
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl (o.v.v. volkstuinen) 


Welzijn Barneveld

Welzijn Barneveld

Door Welzijn Barneveld worden ook de nodige activiteiten georganiseerd, uzelf kunt aangeven waar uw belangstelling ligt en zo uw keuze maken.