Ontmoeting & Activiteiten

Gemeente zijn betekent onder andere dat we elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Het is niet voor iedereen eenvoudig om in contact met anderen te komen. Als gemeente willen we daarom graag mogelijkheden scheppen om elkaar op verschillende plekken en momenten te ontmoeten.

Ontmoeting & Activiteiten

Aan Tafel

Aan Tafel is een initiatief vanuit de diaconieën van de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Barneveld en de Hervormde Gemeente Barneveld. Een prettige samenwerking waarbij vanuit beide kerken vrijwilligers hard werken aan een goede maaltijd en een prettige ontmoeting.

We bieden om de week op donderdag (om 18.00 uur) een maaltijd in De Meerwaarde aan. Deze maaltijd is voor mensen uit onze burgerlijke gemeente die het financieel moeilijk hebben, of die eens gezellig samen met anderen willen eten.

Als vrijwilligers hebben we veel plezier in het maken en aanbieden van de maaltijden. Daarbij steken ook de gasten de handen uit de mouwen. De ontmoeting is zowel voor de organisatie als voor de gasten erg waardevol. Lees hier meer over 'Aan Tafel'.

Meer informatie en contact:
Telefoon: 06 - 15 85 31 12
E-mail: eetaantafel@gmail.com 
Facebook: facebook.com/eetaantafel 
 


Contactmiddagen voor ouderen

In Kerkelijk Centrum Rehoboth wordt elke maand op een donderdag een middag georganiseerd voor de ouderen uit onze gemeente. De data worden vermeld in de kerkbode. De verantwoordelijkheid voor de invulling van deze middagen berust volgens een rooster bij één van de vijf wijken. Graag brengen we deze middagen onder uw aandacht. Indien nodig, kan worden geregeld dat u wordt gehaald en gebracht.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: diaken dhr. W.K.G. Breugem
Telefoon: 0342 - 49 30 96


Hobbymiddagen

Voor mensen zonder baan, vutters en gepensioneerden die graag creatief bezig zijn, is er gelegenheid deel te nemen aan hobbymiddagen in Rehoboth. Hier kan je onder deskundige leiding bezig zijn met houtbewerking. Ook is er tijd voor ontmoeting. Wil je je aansluiten bij de hobbyclub? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Meer informatie en contact:
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl (o.v.v. hobbymiddagen)
 


Inloophuis Open Boek

Hier is iedereen gelijk en bieden we een luisterend oor. 
Dinsdagochtend van 09.30 - 12.00 uur
Donderdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur (vanaf 4 april)

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: mevr. Anne-Margriet van de Mark
Bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29
Telefoon: 06 - 12 10 57 48
E-mail: inloophuisopenboek@gmail.com 
Facebook: facebook.com/inloophuisopenboek 
 


Inloopochtend De Garve

Elke tweede donderdag van de maand (behalve in juli en augustus) is er tussen 10.00 en 11.30 uur gelegenheid om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten in wijkgebouw De Garve (Lange Voren 86). Enkele mensen zorgen voor koffie en thee en iets lekkers erbij. De ochtenden zijn voor iedereen bedoeld, dus ook voor mensen van buiten de wijk Norschoten. En laat het gerust weten wanneer vervoer voor jou een probleem is. Je bent van harte welkom!

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: familie Heijkoop
Telefoon: 0342 - 42 17 14
E-mail: samenetenindegarve@gmail.com 
 


Open koffieochtenden in Rehoboth

Elke dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom in de Rafikiruimte van gebouw Rehoboth, Gasthuisstraat 5, voor een kopje koffie of thee.
Een plaats voor ontmoeting en gezelligheid! De koffie en thee is gratis. Komt u ook eens gezellig binnen lopen?

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Ans Blaauwendraad
Telefoon: 06 - 18 23 01 52
E-mail: afblaauwendraad@gmail.com


Open Maaltijd NeboPlus

Vanuit de Hervormde Gemeente Barneveld wordt eens per maand (op vrijdagavond) een laagdrempelige maaltijd georganiseerd in NeboPlus (Johan de Wittlaan 12).
Iedereen die graag in gezelschap met anderen eet, is van harte welkom! Inloop vanaf 17.30 uur; de maaltijd start om 18.00 uur. Bent u zelf niet in staat te komen, dan kunt u een beroep op ons doen en halen wij u op en brengen wij u ook weer thuis. Van de gasten vragen we een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd. Opgave (is verplicht) kan via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie en contact:
Telefoon: 0342 - 41 60 43
E-mail: openmaaltijdbarneveldnoord@gmail.com 
 


Ouderen bezoekwerk

Meer informatie en contact:
Neem voor meer informatie contact op met uw wijkdiaken.
 


Samen eten in De Garve

Iedere laatste vrijdag van de maand (behalve in juli, augustus en december) is er gelegenheid om met elkaar te eten in wijkgebouw De Garve (Lange Voren 86). De maaltijd is bedoeld voor iedereen, dus ook voor niet-gemeenteleden en mensen van buiten wijk 3. Inloop vanaf 17.45 uur, maaltijd om 18.00 uur. Kosten: bijdrage op collectebasis. Graag van tevoren aanmelden via onderstaande contactgegevens. Dit adres kan ook gebruikt worden bij vragen of om aan te geven dat je hierbij wilt helpen. En laat het gerust weten wanneer vervoer voor jou een probleem is. Je bent van harte welkom!

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: familie Heijkoop
Telefoon: 0342- 42 17 14
E-mail: samenetenindegarve@gmail.com 


Samen Uniek

De werkgroep 'Samen Uniek' zet zich in voor iedereen met een beperking. Deze beperking kan zowel verstandelijk als lichamelijk of een combinatie hiervan zijn. De activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit het organiseren van aangepaste catechese, oppas- en bezoekwerk. Daarnaast zijn er extra ogen en oren voor onze vrienden met een handicap. Zie pagina van Samen Uniek.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Nicolet Maarssen v.d. Brink
Telefoon: 06 - 52 03 28 29
E-mail: Nicolet_en_matthijs_mvdb@hotmail.com
Meer informatie op de pagina Samen-uniek.


Soep-inn Goede Herderkerk

Elke tweede woensdag van de maand mag iedereen aanschuiven in de Goede Herderkerk (Jan Seppenplein 70), dit ‘kerkrestaurant’ biedt een warm welkom aan alleenwonenden, ouderen, mensen met een kleine beurs, vluchtelingen en iedereen die het gezellig vindt. Na de soep is er een lekker toetje en we sluiten af met koffie/thee met zelfgebakken lekkernijen. De inloop is om 17.00 uur en we beginnen om 17.30 uur. Om 19.00 uur is de Soep-inn afgelopen. Opgave is handig, maar niet verplicht (via onderstaande contactgegevens). Heb je vervoer nodig? Geen probleem, daar wordt voor gezorgd!

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: familie Schaap
Telefoon: 0342 - 49 24 00
E-mail: soep-inn@hervormdbarneveld.nl 
Facebook: facebook.com/soepinn 
 


Vakantieweken

Wilt u er als alleenstaand (ouder) gemeentelid graag een weekje tussenuit, maar heeft u daar de financiële middelen niet voor? Dan is de diaconie er voor u! 
Ook zijn er vakantieweken voor gemeenteleden met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De organisatie van deze vakantieweken is in handen van de Hervormd Gereformeerde Vrouwenbond. De diaconie kan helpen bij het aanmelden en betaalt indien nodig (een deel) van deze vakantie.

Meer informatie en contact:
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl 
 


Volkstuinen

De diaconie heeft aan de Thorbeckelaan een stuk grond in bezit waarop volkstuinen worden beheerd. Deze volkstuinen worden verhuurd aan iedereen die daar interesse in heeft. Ook zijn er enkele percelen gereserveerd waarvan de oogst bestemd is voor Voedselhulp 'Hulp aan Elkaar'. Interesse in het huren van een perceel grond? Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Meer informatie en contact:
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl (o.v.v. volkstuinen)