Ontmoeten - Tieners

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen is er binnen de Hervormde Gemeente van Barneveld volop aandacht. Clubwerk, jeugdvereniging, jeugdweek (zomervakantie), bijbelstudie, zondagsschool... zomaar enkele voorbeelden. 

Het doel van dit werk is in de eerste plaats de jeugd in aanraking te brengen met de boodschap van Jezus Christus, hun kennis van de Bijbel te verdiepen en uit te breiden en hen een geestelijke toerusting te geven voor hun verdere leven. De leiders en leidsters sluiten daarbij bewust aan bij wat de jongeren op dit gebied al hebben meegekregen via het gezin en de school. Daarnaast is een belangrijk doel de jeugd van de gemeente verantwoorde ontspanning en gezelligheid te bieden. Onder leiding van de Jeugdraad wordt het vele werk gecoördineerd.

Tieners

Breakpoint

Jongeren van klas 1 t/m 3 voortgezet onderwijs (wijkoverstijgend). Open jeugdwerk: events en chill-avonden. Meestal één keer in de 3 weken op zaterdagavond van 19.30 - 22.00 uur in de kelder van Rehoboth. Ongeveer een week voor de avond wordt de uitnodiging per mail verstuurd.

Aanmelden en meer informatie:
Contactpersonen: Jeroen en Alieke van den Top
Telefoon: 06 - 31 99 20 79
E-mail: breakpointnorschoten@gmail.com 


Antenne

Jongeren klas 1 t/m 3 voorgezet onderwijs. Tienerclub met leuke activiteiten, gezelligheid en samen meer ontdekken over God. Iedere vrijdag van 19.30 - 21.00 uur, in de Akker.


Trefpunt

Trefpunt Team 2019

Jongeren klas 3 en 4 voortgezet onderwijs (wijkoverstijgend). Tienerclub met een leuk, gevarieerd programma: Bijbel, muziek, vriendschap, gezelligheid. Iedere vrijdag van 19.45 - 22.00 uur, in Rehoboth. Elk jaar gaat Trefpunt een weekend op kamp (1e weekend van de voorjaarsvakantie), het hoogtepunt van het jaar!

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Jonathan Vermeulen
Telefoon: 06 - 29 30 76 21
E-mail: trefpuntbarneveld@hotmail.com


 

Bijbelstudiegroepen

De Burgt jong

Wijk 1 + 4, jongeren 12 - 14 jaar, laatste zondag van de maand, 19.30 - 21.00 uur.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Hanner Verheij
Telefoon: 06 - 81 22 08 05
E-mail: hannerverheij01@hotmail.com


De Burgt oud

Wijk 1 + 4, klas 3 en 4, derde zondag van de maand, 19.30 - 21.00 uur.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Lennart Luchtenberg
Telefoon: 06 - 29 20 62 87
E-mail: lennartluchtenberg@hotmail.com


Norschoten jong

Wijk 3, jongeren klas 1 en 2 voortgezet onderwijs, laatste zondag van de maand, 19.30 - 21.00 uur.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Lisette Borgers - Heij
Telefoon: 06 - 11 81 90 31
E-mail: lisette-borgers@hotmail.com


Norschoten oud

Wijk 3, jongeren klas 3 en 4 voortgezet onderwijs, laatste zondag van de maand, 19.30 - 21.00 uur.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Eloïse van den Brink
Telefoon: 06 - 53 14 34 50
E-mail: eloisevandenbrink@hotmail.com


Bijbelstudie 13+

(13 t/m 15 jaar voortgezet onderwijs), Tienerbijbelstudie “Lighthouse”, tweede zondag van de maand, 19.30 - 21.00 uur.
Locatie: Bloemendaallaan 104

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Robbert van Werven
Telefoon: 06 - 51 96 77 17
E-mail: robbertvanwerven@hotmail.com


Kampvuuravonden Tieners 14+

(14+ jaar), tweede zondag van de maand, 20.30 uur. (startavond 22 september)
Locatie startavond: Helweg 9, De Glind, daarna op wisselende locaties.

Meer informatie en contact:
E-mail: havikhorst@hotmail.com


 

Jeugdweek

Ieder jaar wordt in augustus de Jeugdweek georganiseerd op vier locaties: Noord, Norschoten, Oldenbarneveld en Woudseweg. 
Meer informatie: www.jeugdweek.net