Ontmoeten - Tieners

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen is er binnen de Hervormde Gemeente van Barneveld volop aandacht. Clubwerk, jeugdvereniging, jeugdweek (zomervakantie), bijbelstudie, zondagsschool... zomaar enkele voorbeelden. 

Het doel van dit werk is in de eerste plaats de jeugd in aanraking te brengen met de boodschap van Jezus Christus, hun kennis van de Bijbel te verdiepen en uit te breiden en hen een geestelijke toerusting te geven voor hun verdere leven. De leiders en leidsters sluiten daarbij bewust aan bij wat de jongeren op dit gebied al hebben meegekregen via het gezin en de school. Daarnaast is een belangrijk doel de jeugd van de gemeente verantwoorde ontspanning en gezelligheid te bieden. Onder leiding van de Jeugdbeleidsraad wordt het vele werk gecoördineerd.

Tieners

Breakpoint 1 en 2

Breakpoint_1047x1024

Jongeren van klas 1 en 2 voortgezet onderwijs (wijkoverstijgend). Open jeugdwerk: events en chill-avonden. Meestal één keer in de 3 weken op zaterdagavond van 19.30 - 22.00 uur in de kelder van Rehoboth. Ongeveer een week voor de avond wordt de uitnodiging per mail verstuurd. 

Breakpoint 1: jongeren klas 1, start op 30 september.

Breakpoint 2: jongeren klas 2, start op 7 oktober.

Aanmelden en meer informatie:
Contactpersonen: Julia van Middendorp
Telefoon:  06 - 83 26 17 69
E-mail: breakpointnorschoten@gmail.com 


Antenne

Jongeren klas 1 t/m 3 voorgezet onderwijs. Tienerclub met leuke activiteiten, gezelligheid en samen meer ontdekken over God. Iedere vrijdag van 19.30 - 21.00 uur, in de Akker (De Glind). Start op vrijdag 29 september.

Aanmelden en meer informatie:
E-mail: stefaniehazelaar@live.nl


Trefpunt

Tref-Punt-Team-2022-2023_1023x1024

Jongeren klas 3 en 4 voortgezet onderwijs (wijkoverstijgend). Tienerclub met een leuk, gevarieerd programma: Bijbel, muziek, vriendschap, gezelligheid. Iedere vrijdag van 19.45 - 22.00 uur, in Rehoboth. Elk jaar gaat Trefpunt een weekend op kamp (1e weekend van de voorjaarsvakantie), het hoogtepunt van het jaar! Start op vrijdag 29 september.

Meer informatie en contact:
E-mail: trefpuntbarneveld@hotmail.com


 

Bijbelstudiegroepen

In de GHK jong

Wijk 1, 2, 4 & 5, jongeren klas 1 en 2, laatste zondag van de maand, 19.30 - 21.00 uur. Start op zondag 24 september.
Locatie: Goede Herderkerk.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Wilbert Dekker
E-mail: wilbert.dekker@hotmail.com


In de GHK oud

Wijk 1, 2, 4 & 5, jongeren klas 3 en 4, laatste zondag van de maand, 19.30 - 21.00 uur. Start op zondag 24 september.
Locatie: Goede Herderkerk.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Jaron Davelaar
Telefoon: 06 - 41 85 28 59
E-mail: jarondavelaar@hotmail.com


Norschoten jong

Wijk 3, jongeren klas 1 en 2 voortgezet onderwijs, laatste zondag van de maand, 19.30 - 21.00 uur. Start op zondag 29 oktober.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Peter Docter
Telefoon: 06 - 42 52 95 89
E-mail: jeugdouderlingwijk3peter@gmail.com


Norschoten oud

Wijk 3, jongeren klas 3 en 4 voortgezet onderwijs, laatste zondag van de maand, 19.30 - 21.00 uur. Start op zondag 29 oktober.
Locatie: Zijdehoenderlaan 14, Barneveld 

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Cees Snoei 
E-mail: ceessnoei@gmail.com


KerkKeet

Kampvuuravonden voor tieners van 14+ jaar, tweede zondag van de maand, 20.00 uur, op wisselende locaties, 20.00 - 22.00 uur.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Henco van Zijtveld
E-mail: havikhorst@hotmail.com
Instagram: www.instagram.com/kerkkeet/


 

Jeugdweek

Ieder jaar wordt in augustus de Jeugdweek georganiseerd op vier locaties: Noord, Norschoten, De Glind en Woudseweg. 
Meer informatie: www.jeugdweek.net