Evangelisatie

Jezus gaf Zijn discipelen, en daarmee ook ons, de opdracht om overal het Evangelie te verkondigen. In Mattheus 28: 19 lezen we: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” 

Drie Kruisen

Iedere christen kan en mag op de plek die hij of zij in de maatschappij inneemt, laten zien dat God goed is. Zo kan ieder op zijn eigen plek een lichtend licht en een zoutend zout zijn, door het goede nieuws van Gods Evangelie te verkondigen. Ook gezamenlijk, als gemeente, hebben we deze taak. Om hier richting aan te geven is de Centrale Evangelisatie Commissie opgericht.

Centrale Evangelisatie Commissie

De Centrale Evangelisatie Commissie organiseert meerdere evangelisatie activiteiten. Deze activiteiten geven gemeenteleden op een laagdrempelige manier de kans om anderen kennis te laten maken met het Evangelie.


Openluchtdienst op de Koewei

Dit is een Pinksterviering in de openlucht op de Koewei in Barneveld. De viering vindt plaats op Tweede Pinksterdag, kijk in de agenda voor de actuele tijden. Elk jaar is er een thema dat met Pinksteren te maken heeft. De liederen, de preek en het kindermoment zijn op dit thema afgestemd. Na afloop is er volop ruimte voor ontmoeting.

Meer informatie en contact:
Email: koeweidienst@hervormdbarneveld.nl
Facebook: www.facebook.com/koeweidienst
Instagram: www.instagram.com/koeweidienst


Kerstnachtdienst

Op 24 december, de dag voor Kerst, worden in de Oude Kerk in Barneveld meerdere kerstnachtdiensten georganiseerd. Kijk in de agenda voor de actuele tijden. Er is (samen)zang onder begeleiding van een muziekgroep met muzikanten uit onze gemeente. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting rondom de vuurkorven buiten de Oude Kerk.

Meer informatie en contact:
E-mail: kerstnachtdienst@hervormdbarneveld.nl 
Facebook: facebook.com/KerstnachtdienstBarneveld/
Instagram: instagram.com/kerstnachtdienstbarneveld/ 

 


Alpha-cursus

De Alpha-cursus biedt in 10 avonden en 1 zaterdag een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. De eerste avond is een introductieavond. Daarna kun je besluiten of je aan de hele cursus wilt deelnemen. Iedere cursusavond begint met een gezellige maaltijd, daarna gaan we in kleinere groepjes uiteen om te praten over onder andere: Jezus, Gods leiding in ons leven, de relevantie van de Bijbel en waarom je wel of niet zou bidden.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: dhr. Marijn Schouten
Telefoon: 06 - 53 28 45 52
E-mail: schouten62@gmail.com
Website: alphacursusbarneveld.nl 


Sing-In

Elke eerste zondagavond van de maand (met uitzondering van juli en augustus) is er een Sing-In, waar we samen zingen tot eer van God. De Sing-In vindt plaats in de Goede Herderkerk en start om 20.30 uur. Speciaal voor gezinnen met jonge kinderen is er om 19.00 uur een kinder Sing-In.

Meer informatie en contact:
Facebook: facebook.com/SingInnBarneveld/
Instagram: instagram.com/singinnbarneveld/ 


Openstelling Oude Kerk op zaterdagen 

In het centrum van Barneveld staat de monumentale “Oude Kerk”. Dit is het oudste monument van Barneveld. Daarbinnen zijn vele bezienswaardigheden, zoals het eeuwenoude Paradijsorgel, de grafmonumenten en op de vloer de verzaagde grafzerken. Ontdek bij bezoek wat de relatie is tussen het grafmonument van Baron van Essen en het mooie orgel. En wat heeft de oude Notabelenbank te maken met het Mozesbeeldje? Waarom is de, als Kruiskerk gebouwde kerk, via een Hallenkerk nu weer een Kruiskerk?  En wat is de relatie van de kerk met Jan van Schaffelaar? Zoveel redenen om een bezoek te brengen aan de “Oude Kerk” in Barneveld. We zullen de kerkdeur openzetten op de zaterdagen in de maanden juni, juli en augustus en op Open Monumentendag. Zang en orgelspel zullen dan te horen zijn. Ook zullen er gastvrouwen/heren aanwezig zijn om jou welkom te heten, maar ook om rond te leiden en een luisterend oor te bieden, juist bij zorgen of verdriet.
Openingstijden: van 10.00 tot 16.00 uur. Hartelijk welkom.


Boekenkraam en openstelling Oude Kerk tijdens de Oud Veluwse Markt

In de zomervakantie wordt de Oud Veluwse Markt gehouden. Tijdens deze donderdagen is de Oude Kerk open en zijn er gemeenteleden aanwezig die geïnteresseerden meer over het gebouw én over ons geloof vertellen. Voor de kerk staat een boekenkraam.


Godsdienstlessen op openbare scholen

Op de openbare scholen in Barneveld worden godsdienstlessen aangeboden aan leerlingen die daar belangstelling voor hebben.


Pitch Barneveld

Pitch Barneveld wil door middel van sport mensen bereiken met het Evangelie. Ze organiseren diverse sportactiviteiten in Barneveld. 

Meer informatie en contact:
Webpagina: Pitch Barneveld 


Musicalgroep Rivka

Nadat de musicalgroep RIVKA diverse keren opgetreden had tijdens de jeugdweken, is RIVKA als musicalgroep verder gegaan en zijn er inmiddels enkele musicals verzorgd in het Schaffelaartheater.

Doel is om door middel van de voorstellingen het geloof uit te dragen en rand- en buitenkerkelijken op een laagdrempelige manier met God in aanraking te laten komen. RIVKA bestaat uit een groep van ca 20 acteurs, muzikanten en mensen die kleding maken en licht en geluid regelen. Oefenen vindt in de winterperiode meestal plaats in kerkelijk centrum De Hof. Over het algemeen proberen we 1 keer in de 2 jaar op te treden.  De leeftijdsgroep varieert van ‘jong’ tot ‘oud’. Iedereen is welkom bij de voorstellingen. Nadat de voorstelling 'Zandlopers' in september 2022 is opgevoerd hopen we op 4 en 5 oktober de musical ‘Bewogen’ op te voeren. Zie onze website www.RivkaBarneveld.nl voor meer informatie. Kijk ook op facebook en/of instagram.