Evangelisatie

Jezus gaf Zijn discipelen, en daarmee ook ons, de opdracht om overal het Evangelie te verkondigen. In Mattheus 28: 19 lezen we: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” 

Drie Kruisen

Iedere christen kan en mag op de plek die hij of zij in de maatschappij inneemt, laten zien dat God goed is. Zo kan ieder op zijn eigen plek een lichtend licht en een zoutend zout zijn, door het goede nieuws van Gods Evangelie te verkondigen. Ook gezamenlijk, als gemeente, hebben we deze taak. Om hier richting aan te geven is de Centrale Evangelisatie Commissie opgericht.

Centrale Evangelisatie Commissie

De Centrale Evangelisatie Commissie organiseert meerdere evangelisatie activiteiten. Deze activiteiten geven gemeenteleden op een laagdrempelige manier de kans om anderen kennis te laten maken met het Evangelie.
 


Openluchtdienst op de Koewei

Dit is een Pinksterviering in de openlucht op de Koewei in Barneveld. De viering vindt plaats op Tweede Pinksterdag van 10.00 - 11.00 uur. Elk jaar is er een thema wat met Pinksteren te maken heeft. De liederen, de preek en het kindermoment zijn op dit thema afgestemd. Na afloop is er volop ruimte voor ontmoeting.

Meer informatie en contact:
Email: koeweidienst@hervormdbarneveld.nl
Facebook: www.facebook.com/koeweidienst
Instagram: www.instagram.com/koeweidienst


Kerstnachtdienst

Op 24 december, de dag voor Kerst, worden in de Oude Kerk in Barneveld meerdere kerstnachtdiensten georganiseerd. De diensten vinden plaats om 17.00 uur, 19.30 uur en 21.30 uur. Er is (samen)zang onder begeleiding van een muziekgroep met muzikanten uit onze gemeente. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting rondom de vuurkorven buiten de Oude Kerk.

Meer informatie en contact:
E-mail: kerstnachtdienst@hervormdbarneveld.nl 
Facebook: facebook.com/KerstnachtdienstBarneveld/
Instagram: instagram.com/kerstnachtdienstbarneveld/ 


Alpha-cursus

De Alpha-cursus biedt in 10 avonden en 1 zaterdag een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. De eerste avond is een introductieavond. Daarna kun je besluiten of je aan de hele cursus wilt deelnemen. Iedere cursusavond begint met een gezellige maaltijd, daarna gaan we in kleinere groepjes uiteen om te praten over onder andere: Jezus, Gods leiding in ons leven, de relevantie van de Bijbel en waarom je wel of niet zou bidden.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: dhr. Marijn Schouten
Telefoon: 06 - 53 28 45 52
E-mail: schouten62@gmail.com
Website: alphacursusbarneveld.nl 
 


Sing-In

Elke eerste zondagavond van de maand (met uitzondering van juli en augustus) is er een Sing-In, waar we samen zingen tot eer van God. De Sing-In vindt plaats in de Goede Herderkerk en start om 20.30 uur. Speciaal voor gezinnen met jonge kinderen is er om 19.00 uur een kinder Sing-In.

Meer informatie en contact:
Facebook: facebook.com/SingInnBarneveld/
Instagram: instagram.com/singinnbarneveld/ 
 


Boekenkraam en openstelling Oude Kerk tijdens de Oud Veluwse Markt

In de zomervakantie wordt de Oud Veluwse Markt gehouden. Tijdens deze donderdagen is de Oude Kerk open en zijn er gemeenteleden aanwezig die geïnteresseerden meer over het gebouw én over ons geloof vertellen. Voor de kerk staat een boekenkraam.
 


Godsdienstlessen op openbare scholen

Op de openbare scholen in Barneveld worden godsdienstlessen aangeboden aan leerlingen die daar belangstelling voor hebben.
 


Athletes in Action

Athletes in Action wil door middel van sport mensen bereiken met het Evangelie. Ze organiseren diverse sportactiviteiten in Barneveld.

Meer informatie en contact:
Webpagina: Athletes in Action Barneveld