Kerk over Grenzen

Jezus gaf Zijn discipelen, en daarmee ook ons, de opdracht om overal het Evangelie te verkondigen. In Mattheüs 28:19 lezen we: 
'Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.'

logo

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de zendingscommissie opgericht. Na samenvoeging met de werkgroep Vervolgde Kerk is in 2020 de commissie Kerk over Grenzen ontstaan. Deze commissie opereert onder de verantwoording van de Algemene Kerkenraad. We werken nauw samen met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in Driebergen. Deze organisatie heeft ongeveer tachtig zendingswerkers die in een groot aantal landen van de wereld werkzaam zijn.

Logo

In het logo staat het kruis centraal, symbool voor de Gekruisigde. Alle dagen van de week mogen we Christus’ licht uitstralen over de hele wereld, de 7 stralen. Daarbij zijn we als een rimpeling in het water naar buiten gericht en mogen we zegenend zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de 3 bogen.

Taken van Kerk over Grenzen

De belangrijkste taken van de commissie Kerk over Grenzen zijn:

  • de betrokkenheid van gemeenteleden bij het zendingswerk vergroten;
  • zendingswerkers wereldwijd ondersteunen;
  • fondsenwerving voor de GZB en zendelingen die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden.

Uitgezonden medewerkers

Andere zendingsactiviteiten

Giften

De zendingsarbeiders kunnen onze steun goed gebruiken. Wil je een gift overmaken óf wil je de zending in het algemeen ondersteunen? Maak dan een gift over op:

               bankrekeningnummer IBAN NL39 RABO 0305 5091 95
               t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente in Barneveld

Doneer online QR
iDEAL

De commissie Kerk over Grenzen

Het Dagelijks Bestuur van de commissie Kerk over Grenzen bestaat uit:

Naam Telefoon en e-mailadres
Evert van der Kruijff
Voorzitter

zending@hervormdbarneveld.nl
Marja van Maanen
Secretaresse
zending@hervormdbarneveld.nl
Harry Dorenbos
Penningmeester
0342 - 47 25 42
pmzc@hervormdbarneveld.nl