Contactgroepen

Soms kan het fijn zijn om contact te hebben met mensen die jouw situatie begrijpen en (van binnenuit) kennen. Onze contactgroepen organiseren regelmatig bijeenkomsten waar ontmoeting centraal staat. Zo kunnen we elkaar steunen, en praktische kennis en vaardigheden uitwisselen.
In de agenda en in de kerkbode vind je de data van deze bijeenkomsten.

Contactgroepen

Autisme

Lotgenotengroep voor partners van mensen met Autisme
Contactpersoon: mevr. W. Cammeraat
Telefoon: 0342 - 41 41 36
E-mail: acammeraat@telfort.nl 


Contactgroep LHBTI+

Meer informatie op de pagina: Contactgroep LHBTI+ 


Rouw en Verlies

Contactpersoon: Wijnanda van der Kruijff.
E-mail: wmdegoeijen@solcon.nl
Telefoon: 06 - 20 02 70 23 of 0342 - 41 84 20
Meer informatie op de pagina: Rouw en Verlies