Contactgroep LHBTI+

LHBTI+ - een gevoelig onderwerp, waarover weinig gesproken wordt binnen onze gemeente. Toch zijn er veel gemeenteleden die hier persoonlijk mee te maken hebben – omdat ze zelf een ‘andere geaardheid’ hebben of omdat ze als familie of vrienden betrokken zijn.

Door het taboe rond LHBTI+ gaan velen een eenzame weg. Ze voelen zich niet begrepen, niet gekend en niet geaccepteerd. Soms verlaten ze de gemeente om zich ergens anders aan te sluiten, maar vaak ook raken ze helemaal los van kerk en geloof.

Als gemeente van Christus hebben we de opdracht om naar elkaar om te zien. Om een veilige plek te bieden voor iedereen, ongeacht seksuele geaardheid. Een plek waar liefdevol, open, eerlijk, respectvol, zonder vooroordelen en clichés met elkaar gesproken wordt. 

LHBT

Doelstelling
Doelstelling van de contactgroep is het bespreekbaar maken van het onderwerp LHBTI+, om zo mee te werken aan een veilige gemeente waar op een respectvolle manier met elkaar omgegaan wordt. We doen dit door het organiseren van gespreksavonden (twee keer per jaar).