Hulpverleningsadressen bij (seksueel) misbruik in de kerk en huiselijk geweld

Binnen de Hervormde Gemeente is er de mogelijkheid om (vermoeden van) seksueel - of algemeen misbruik in pastorale en kerkelijke relaties te melden of om advies te vragen. 
Dit geldt ook als je te maken hebt (gehad) met huiselijk geweld, dit signaleert of hiervan het vermoeden hebt.
Voor mannen, vrouwen, jongeren en kinderen zijn hiervoor hulpverleningspunten.

Hulpverleningsadressen bij (seksueel) misbruik in de kerk en huiselijk geweld

Achtergrond Informatie

Meer achtergrond informatie over Hulpverlening bij (seksueel) misbruik in de kerk en huiselijk geweld, is te vinden op deze pagina.


Hulpverleningsadressen bij (seksueel) misbruik in de kerk

Hulp voor jou binnen de Hervormde Gemeente Barneveld:
Interne vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Dhr. Ton Verbeek    
Telefoon: 06 - 34 88 67 22
Email: vertrouwenspersonen@hervormdbarneveld.nl

Mevr. Ans Blaauwendraad
Telefoon: 06 - 34 10 20 92
Email: vertrouwenspersonen@hervormdbarneveld.nl

Hulp voor jou buiten de Hervormde Gemeente Barneveld:
Externe vertrouwenspersonen Veilige Kerk (bij Elan, christelijke praktijk voor Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Therapie te Barneveld)
Amersfoortsestraat 18,
3772 CJ Barneveld

Dhr. Jan Hendrik van Schothorst
Telefoon: 06 - 34 51 22 79 / 0342 - 40 01 40
E-mail: veiligekerk@elanbarneveld.nl

Mevr. Annechien Vinke
Telefoon: 06 - 20 29 29 54
E-mail: veiligekerk@elanbarneveld.nl

Meldpunt interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR).
Telefoon: 030 - 303 85 90
E-mail: info@smpr.nl
Website: www.smpr.nl

De vertrouwenspersonen van SMPR begeleiden en ondersteunen vrouwen en mannen na seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie bij het verwerken van wat hen is aangedaan en bij het een plaats geven van het misbruik in hun bestaan. De vertrouwenspersonen hebben daartoe een training gevolgd. Ze helpen bij de beslissing wel of geen klacht in te dienen en staan hun cliënt tijdens een klachtenprocedure bij. Zij zijn geen juristen, maar hebben wel ervaring opgedaan met de klachtenprocedures.
Aan de begeleiding door een vertrouwenspersoon zijn voor u geen kosten verbonden.

SMPR heeft ook gemeentebegeleiders die speciaal kerkenraden ondersteunen bij het hanteren van een situatie.

Reformatorisch Meldpunt alleen bij seksueel misbruik.
Anoniem contact is mogelijk via chat, email,  telegram, whatsapp en telefoon.
Telefoon: 0850 - 77 33 12 (Telefonisch contact kan alleen op maandagavond van 19.00 - 21.00 uur)
Website: www.ikmeldhet.nl

Politie:
Telefoon: 112 als direct hulp nodig is
Telefoon: 0900 - 88 44 voor overige gevallen

Uw wijkpredikant zie Predikanten


Hulpverleningsadressen bij huiselijk geweld

Hulp voor jou binnen de Hervormde Gemeente Barneveld:
Interne vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Dhr. Ton Verbeek    
Telefoon: 06 - 34 88 67 22
Email: vertrouwenspersonen@hervormdbarneveld.nl

Mevr. Ans Blaauwendraad
Telefoon: 06 - 34 10 20 92
Email: vertrouwenspersonen@hervormdbarneveld.nl

Hulp voor jou buiten de Hervormde Gemeente Barneveld:

Externe vertrouwenspersonen Veilige Kerk (bij Elan, christelijke praktijk voor Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Therapie te Barneveld)
Amersfoortsestraat 18,
3772 CJ Barneveld

Dhr. Jan Hendrik van Schothorst
Telefoon: 06 - 34 51 22 79 / 0342 - 40 01 40
E-mail: veiligekerk@elanbarneveld.nl

Mevr. Annechien Vinke
Telefoon: 06 - 20 29 29 54
E-mail: veiligekerk@elanbarneveld.nl

Reformatorisch Meldpunt alleen bij seksueel misbruik.
Anoniem contact is mogelijk via chat, email,  telegram, whatsapp en telefoon.
Telefoon: 0850 - 77 33 12 (Telefonisch contact kan alleen op maandagavond van 19.00 - 21.00 uur)
Website: www.ikmeldhet.nl

Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Midden Gelderland, Noord en Oost Gelderland)
Telefoon: 0800 - 2000 (gratis landelijk nummer, 24/7 bereikbaar)
Website: www.vooreenveiligthuis.nl

Politie:
Telefoon: 112 als direct hulp nodig is
Telefoon: 0900 - 88 44 voor overige gevallen

Stichting Chris 
Landelijke organisatie voor Christelijke Kinder- en Jeugdhulp. Mogelijkheid tot mailen, bellen en anoniem chatten.
Website: www.chris.nl
Telefoon: 078 - 631 23 00

Stichting VPSG (Vrouwen pastoraat seksueel geweld) biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving. Zij bieden een luisterend oor zodat getroffenen (en mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan.
Website: www.vpsg.nl