Veilige Kerk voor jou

Het is belangrijk dat je je veilig voelt thuis, op school en in de kerk.

De werkgroep “Veilige kerk” heeft zeven omgangsafspraken opgesteld en deze afspraken zijn door een aantal leden van Rivka in een kort filmpje beeldend gemaakt.

Heb je vragen, wil je advies? Is er iets niet oké of maak je je zorgen over iemand in je omgeving en wil je hierover praten?

Veilige Kerk

Praat erover met iemand in je omgeving die je vertrouwt. 
Of bel, app, chat, mail naar:

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Ans Blaauwendraad - 06 - 34 10 20 92
Ton Verbeek - 06 - 34 88 67 22
Zie ook de pagina Vertrouwenspersonen.

‘Chris, wat er ook is!’

Chat, mail of bel met Chris (anoniem): 
jongeren.chris.nl/chat/
chris.nl

Veilig Thuis

0800 - 2000 (gratis landelijk nummer, 24/7 bereikbaar)
veiligthuis.nl

Know Limits – krachtig en weerbaar

knowlimits.nu

Samen bouwen aan een veilige kerk

7 omgangsafspraken

 1. Ik accepteer en respecteer de ander en discrimineer dus niet.
 2. Ik maak geen kwetsende opmerkingen.
  Ik scheld en pest niet. Uitlachen en roddelen wordt ook niet geaccepteerd.
 3. Ik houd rekening met de grenzen van een ander.
  Ik zit niet ongevraagd aan de spullen van een ander.
  Ik kom ook niet onnodig te dichtbij, raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan en geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
 4. Ik vertrouw de ander en anderen kunnen mij vertrouwen.
 5. Ik heb aandacht voor de ander, dus negeer hem of haar niet. Ik wil open en eerlijk in gesprek met de ander.
 6. Ik vecht en bedreig de ander niet en gebruik geen geweld.
 7. Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreek ze erop aan als ze zich er niet aan houden.

Als iemand je grens overgaat op wat voor manier dan ook, vraag die persoon hiermee te stoppen.
Als dat niet helpt, vraag hulp aan iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld je mentor, een ouder of de vertrouwenspersoon van onze kerk.