Rouw en Verlies

Bij rouw denken we meestal in de eerste plaats aan het verdriet na het overlijden van een geliefde. Maar ook andere grote verlieservaringen of onvervulde verlangens kunnen rouwgevoelens teweeg brengen. Te denken valt aan een scheiding, het verlangen naar een levenspartner of ongewenste kinderloosheid, het verlies van een baan of het moeten verhuizen naar een totaal andere omgeving.

Rouw en Verlies

Praten over een verlieservaring kan veel helpen. Daartoe is deze werkgroep in het leven geroepen. We organiseren regelmatig ontmoetingsavonden voor mensen die te maken hebben met rouw. Het is waardevol om ervaringen uit te kunnen wisselen en met elkaar vertroosting te vinden vanuit Gods Woord.

  • Op woensdag 20 maart 2024 hopen we weer een avond te houden voor ouders van een overleden kind.
  • Thema van deze avond is: ”Verlies, rouw én herstel”
  • Spreekster:   Willie Zeldenrust
  • Datum:         Woensdag 20 maart 2024
  • Plaats:           Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 70 te Barneveld
  • Aanvang:      19.45 uur, zaal open en ontvangst met koffie/thee vanaf 19.30 uur
  • We mogen dan onze ervaringen delen en elkaar steunen vanuit Gods Woord.
  • De avond is speciaal voor deze doelgroep.
  • In de pauze kunt u een kijkje nemen op onze boekentafel. U kunt eventueel ook zelf boeken meenemen die u anderen aan wilt raden. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.

Voor gemeenteleden die een partner moeten missen, hopen we in het najaar een ontmoetingsavond te organiseren.