Financiële hulp

Hulp nodig bij financiële problemen?

Hiermee kunt u zelf aan de slag:

 • Op Geldfit kunt u heel veel informatie vinden over geldzaken.
 • Op Wijzer in Geldzaken kunt u informatie vinden over diverse financiële onderwerpen.
 • Heeft u recht op energietoeslagen? Dan kunt u die hier aanvragen.
 • Voor welke financiële regelingen u (mogelijk) in Barneveld in aanmerking komt vindt u hier.
 • Mogelijkheden om energie te besparen.
 • Mogelijkheden om uw woning te verduurzamen en energie te besparen.
 • Voor vragen over financiële zaken kunt u ook terecht bij de gemeente Barneveld. Via de link Geldvraag Barneveld krijgt u informatie over onder meer hulp bij financiële problemen, het invullen van formulieren en belastingen.
 • Startpagina Hulp bij geldzorgen in Barneveld.

Hier kunt u hulp inschakelen:

 • Denkt u allereerst aan het inschakelen van kinderen/familie/goede kennissen, zij helpen u ongetwijfeld graag!
 • Als het bovenstaande niet mogelijk is kunt u een beroep op de Diaconie doen: diaconie@hervormdbarneveld.nl 
 • Via de Diaconie, maar ook rechtstreeks, kunt u contact opnemen met de adviseurs van de thuisadministratie van het Diaconaal Netwerk Barneveld. Zij helpen u met het op orde brengen van uw administratie als dat nodig is.
 • Bij de gemeente Barneveld kunt u om hulp vragen als u worstelt met schulden.
 • De gemeente Barneveld biedt voor mensen die moeite hebben om de energierekening te betalen een gratis energiebox aan met energiebesparende producten, een adviesgesprek met een energiecoach en een adviesrapport.

Meer Financiële informatie hieronder.

Financiële hulp

Commissie Ondersteuningen

Om heel uiteenlopende redenen kun je te maken krijgen met (tijdelijk) financiële of maatschappelijke problemen. We geven je graag een steuntje in de rug als je hiermee te maken krijgt. Schroom niet om je blokouderling of wijkpredikant te informeren over je problemen. Via hem wordt contact gelegd met de Commissie Ondersteuningen.

In deze commissie worden aanvragen voor financiële hulp besproken. Eén van de diakenen gaat met jou in gesprek om inzicht te krijgen in de problemen. Als de problemen structureel blijken te zijn, helpt de diaken je om de juiste weg naar de burgerlijke gemeente en/of andere hulpverlenende instanties te vinden.


Financiële hulp - algemeen

Diaconie Hervormde Gemeente
Contactpersoon: M. (Martijn) van Veldhuizen
Telefoon: 06 - 25 06 77 54
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl 


Hulp bij (financiële) administratie

Het Diaconaal Netwerk van Welzijn Barneveld helpt u graag wanneer er problemen zijn met de (financiële) administratie. Vaak kunnen papieren erg ingewikkeld zijn. Soms moet er een antwoord gegeven worden op vragen over uw uitkering, belasting, toeslagen, etc. Wanneer dit niet op de juiste wijze gebeurt kan dat vervelende gevolgen hebben.

Elke dinsdag tussen 10.00 en 13.00 uur is er het spreekuur 'Sociaal Juridisch Steunpunt', waar u terecht kunt voor hulp op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Tijdens het spreekuur krijgt u kosteloos informatie en advies over bijvoorbeeld: uitkeringen, echtscheiding, kinderbijslag, belastingen, bijzondere bijstand en consumentenzaken. Ook helpen we graag met het invullen van formulieren, het uitleggen of schrijven van brieven, het opbellen naar instanties of bemiddeling. Naast een professionele raadsman/vrouw vanuit het bureau sociale raadslieden uit Amersfoort, wordt u hierbij geholpen door vrijwilligers van het Diaconaal Netwerk, die hiervoor speciaal zijn geschoold. Locatie: Bibliotheek Barneveld (Nieuwstraat 29). Graag melden aan de balie.

Meer informatie en contact:
Diaconaal Netwerk
Welzijn Barneveld
Telefoon: 0342 - 74 50 04
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Download hier de folder.  


Werkgroep Werkzoekenden

De Werkgroep Werkzoekenden is speciaal opgericht om gemeenteleden voor wie de werkloze situatie problematisch is, verder te helpen. Jouw werk is onze uitdaging! We helpen je met zoeken naar concrete mogelijkheden om werk te vinden én kunnen je in contact brengen met professionals die je bij jouw zoektocht naar een baan kunnen helpen. We hebben een aantal mensen, werkgevers en organisaties bereid gevonden om je verder te helpen wanneer je vragen hebt of op zoek bent naar praktische ondersteuning. Op deze manier hopen we je zo snel mogelijk (weer) aan het werk te kunnen helpen.

Begeleidingstraject
In samenwerking met de diaconie hebben we een vaste werkwijze afgesproken voor het aanvragen van een bijdrage voor een begeleidingstraject. Heb je daar vragen over, aarzel dan niet om contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. 

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Gijs van Veldhuizen
Telefoon: 06 - 53 20 53 73
E-mail: werkgroepwerkzoekenden@hervormdbarneveld.nl