Praktische hulp

Als Diaconie helpen we graag! Bijvoorbeeld wanneer je niet (meer) in staat bent om een warme maaltijd te bereiden, of wanneer je vervoer nodig hebt naar de kerk of het ziekenhuis.

hulp

 Samen Helpen

helpen

De werkgroep Samen Helpen (voorheen Helpt (elk)ander) zorgt voor praktische hulpverlening en brengt hulpvragers en vrijwilligers voor directe hulp bij elkaar. Dit vanuit de opdracht van Christus: "Draagt elkanders lasten".

Wat kunnen we bijvoorbeeld voor je doen?

 • oppassen bij ouderen om de echtgenoot of echtgenote te ontlasten;
 • wandelen met rolstoelpatiënten;
 • voorlezen bij slechtzienden;
 • rijden naar ziekenhuis of poli;
 • hulp bij bezoek aan een arts;
 • begeleiding bij boodschappen;
 • kleine tuinwerkzaamheden (niet regelmatig);
 • (tijdelijke) noodzakelijke huishoudelijke hulp.

Je kunt bellen in alle gevallen waarin je dringend om hulp verlegen zit en waarvoor je (nog) niet terecht kunt bij de professionele hulpverlening. We proberen een oplossing te zoeken, waarbij we ervan uitgaan dat de hulp tijdelijk is. Wanneer dat nodig is zullen Ina van den Brink of Renata Verschuuur langskomen om samen te bekijken wat nodig en mogelijk is. Eventueel wordt er verwezen naar meer geschikte (professionele) hulp. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze hulp, alleen voor vervoer betaal je een bijdrage van € 0,30 per kilometer.

Meer informatie en contact:
Contactpersonen: Ina van den Brink, telefoon: 06 - 13 84 09 04 en Renata Verschuur, telefoon: 06 - 15 63 59 91.
E-mail: samenhelpen@hervormdbarneveld.nl


Stichting 'Maaltijd aan huis'

diaco

Maaltijd aan huis is de door de diaconie verzorgde maaltijdvoorziening voor mensen die vanwege leeftijd, ziekte of handicap niet zelf in staat zijn om hun warme maaltijd te bereiden. De diaconie verzorgt de maaltijden in Barneveld en De Glind. De overige kernen van de gemeente Barneveld worden door Welzijn Barneveld verzorgd. De maaltijden worden ingekocht en verspreiding ervan vindt tweemaal per week plaats door vrijwilligers die dit doen met een koelwagen van Maaltijd aan huis. Het gaat om koelverse maaltijden die enkel in de magnetron opgewarmd dienen te worden. Het verschil tussen de maaltijdvoorziening van Vrijwilligerscentrale Barneveld en de diaconie is dat maaltijden, bij in aanmerking komende personen die dit zelf niet kunnen betalen, door de diaconie worden betaald. De organisatie is een stichting geworden en bestaat uit vrijwilligers en een diaken. Deze diaken is de schakel tussen de diaconie en genoemde stichting. Naast het overleg dat plaatsvindt, is de diaken ook betrokken bij de prijsvorming van de desbetreffende maaltijden tussen de leverancier en de stichting.

Meer informatie en contact:
Adres: Wilhelminastraat 12, 3771 AR Barneveld
Telefoon: 0342 - 40 41 21 (buiten kantooruren kunt u het antwoordapparaat inspreken)
E-mail: info@welzijnbarneveld of diaconie@hervormdbarneveld.nl
Website: maaltijdaanhuis.uwmaaltijd.nl 


Vervoer naar de kerk en kerkelijke activiteiten

Is het voor u of jou niet mogelijk op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan? Vervoer naar de kerk, maar ook naar andere kerkelijke activiteiten kan worden geregeld. Bel daarvoor met de diaken die gekoppeld is aan uw/jouw blok óf mail naar diaconie@hervormdbarneveld.nl en het vervoer wordt verzorgd.

Meer informatie en contact:
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl


Samen Uniek

Samen Uniek

Samen Uniek houdt zich bezig met de integratie van mensen met een beperking in onze Hervormde Gemeente. Denk hierbij aan het wekelijks begeleiden van bewoners van de Rozelaar naar de kerk.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Bert Huizinga,
Telefoon: 06 - 53 75 24 69


Project Geborgenheid 

Bij geborgenheid denken wij aan vastigheid, veiligheid en bescherming, maar ook aan genegenheid en naastenliefde.

Ieder mens heeft behoefte aan geborgenheid, maar helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. Ook in onze gemeente komt het voor dat er (tijdelijk) een probleem ontstaat rondom die vastigheid. Is er sprake van problemen rondom kinderen, dan is dat extra schrijnend.

In gevallen van bijvoorbeeld:

 • ziekte (lichamelijk of psychisch) van één van beide ouders;
 • ziekte van een kind uit het gezin waardoor ouders veel in het ziekenhuis verblijven;
 • overlijden van één van de ouders;
 • echtscheiding;
 • verslavingsproblematiek;
 • detentie van één van de ouders;

kan het moeilijk zijn om je gezin draaiende te houden of de opvang voor de kinderen goed te regelen. Aarzel niet om ons in te schakelen wanneer je tegen deze problemen aanloopt.

De coördinator van Project Geborgenheid zal binnen 24 uur contact met je opnemen om te overleggen en om de mogelijkheden door te spreken. Samen bekijken jullie of er opvang voor overdag nodig is, voor 's nachts of voor beide én voor hoelang de opvang gewenst is.

De coördinator gaat vervolgens aan de slag om opvang voor je kinderen te vinden binnen het netwerk van pleeggezinnen binnen onze gemeente.

Het gaat hier nadrukkelijk om een tijdelijke oplossing. We zijn geen officiële instantie, maar we bieden de helpende hand waar de procedures van deze instanties soms (te) traag of omslachtig zijn.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: mevr. Ester Trouwborst
Telefoon: 06 - 33 10 75 68
E-mail: estertrouwborst@gmail.com


Kerkradio

Is het voor u lastig om een kerkdienst te bezoeken, bijvoorbeeld omdat u ziek bent of minder mobiel? Dan is het mogelijk om een kerkradioabonnement aan te vragen. Een dergelijk abonnement kost € 40,00 per jaar. U ontvangt dan alle diensten in Rehoboth, de Goede Herderkerk en de Oude Kerk via de kerkradio. Daarnaast bezoekt een diaken u tweemaal per jaar.

Meer informatie en contact:
U kunt de kerkradio aanvragen bij dhr. J.P Stitselaar. Ook wanneer er technische problemen zijn met uw kerkradio, kunt u hier terecht.
E-mail: kerkradio@hervormdbarneveld.nl 
Telefoon: 0342 - 42 39 40 


Hulp aan Elkaar

diaconie

Bedoeld voor hulp aan inwoners, die door omstandigheden zelf onvoldoende kunnen voorzien in hun eerste levensonderhoud, met name voedsel en kleding.
Iedere 1e zaterdag van de maand kunnen bij de Goede Herderkerk van 9.00 – 12.00 uur levensmiddelen worden afgegeven voor de Voedselbank. 
Ook wordt 1 x per 2 jaar op Dankdag levensmiddelen ingezameld door de scholen van de Drieslag.

Meer informatie en contact:
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl


Werkgroep vluchtelingen

Deze werkgroep houdt zich bezig met opvang en begeleiding van vluchtelingen. Bijvoorbeeld uit Oekraïne. 
Mede-organisatie van kerkdiensten voor Oekraïners en een pioniersplek voor Oekraïense pastor, samen met hervormde buurgemeenten. 
Daarnaast wordt samen met andere Barneveldse kerken gestart met opvang en begeleiding van erkende statushouders uit Ter Apel.

Meer informatie en contact:
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Contact persoon voor Oekraïnse kerkdiensten is Ben Berg
Telefoon: 06 - 16 65 08 31