Huwelijksbevestiging

Hebben jullie trouwplannen? Van harte gefeliciteerd! In aanloop naar de grote dag moet er natuurlijk van alles geregeld worden. Ook de kerkelijke inzegening vraagt een goede voorbereiding. Op deze pagina informeren we jullie graag over de huwelijksbevestiging en het voorbereidingswerk dat daarbij komt kijken. 

trouwringen

Het kerkelijk huwelijk vindt plaats na de wettelijke ceremonie. In de kerkdienst beloof je – voor God en Zijn gemeente – dat jullie elkaar liefhebben en elkaar trouw blijven. Bovendien vragen we met jullie de HEERE God om Zijn zegen over jullie huwelijk. Wij geloven namelijk dat het huwelijk een instelling van God is. Al in Genesis 2, bij de schepping van de mens, lezen we over de levenslange eenheid tussen man en vrouw. Daar wil de HEERE Zijn zegen over geven.

Afspraken maken

Bij het organiseren van je trouwdag maken jullie veel afspraken. Pas als je die gemaakt hebt en alles vastligt, kun je gaan vertellen dat jullie gaan trouwen. Hierbij hoort ook dat je afspreekt met de predikant die de huwelijksdienst leidt én dat je de kerk reserveert waar de inzegening plaatsvindt.

Neem contact met de predikant

Het uitgangspunt is dat de wijkpredikant/consulent van de bruid voorgaat tijdens de trouwdienst. Neem op tijd contact met hem op. Wacht daar niet mee, want ook de agenda van een predikant loopt snel vol.

Kerk reserveren

Neem voor het reserveren van een kerkgebouw contact op met onze coördinator.
Telefoon: 0342 – 49 05 60
E-mail: coordinator@hervormdbarneveld.nl

Meer informatie

Uitgebreidere informatie lezen jullie in onze Huwelijksbrochure, die je hier kunt downloaden.