Diaconie - Jeugddiaconaat

Jeugddiaconaat

Er zijn vijf jeugddiakenen actief in onze gemeente. Iedere wijk heeft 1 jeugddiaken. Het doel van deze jeugddiakenen is om jongeren met de ogen van Jezus om te laten zien naar hun naaste.

kinderen

De eerste taak van de jeugddiakenen is om te bidden voor onze jongeren. Bidden om de Heilige Geest zodat Hij in en door onze jongeren kan werken. Naast het bidden willen wij de jongeren voorleven in dienstbaarheid. Dit is niet alleen een taak voor de jeugddiakenen maar voor iedereen.
Door jongeren elkaar te laten ontmoeten, door ervaringen te delen en dingen te laten zien kan er bewustwording ontstaan. Jezus heeft ons laten zien hoe we met onze naasten om moeten te gaan. Die ervaringen en kennis (hoofd) kan leiden tot bewogenheid (hart) wat uiteindelijk kan leiden tot handelen (handen)

Meer informatie en contact:
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl