Zondagsschool

In het winterseizoen (vanaf september t/m maart, april) is er elke week zondagsschool. Dit is niet wijk-gebonden. Eerst gaan we samen zingen en bidden. Daarna luisteren we naar een Bijbelverhaal. We hopen de kinderen wat extra’s mee te geven vanuit Gods Woord zodat ze persoonlijk de Heere Jezus mogen leren kennen.

Zondagsschool

Maar we doen nog meer…  Na het Bijbelverhaal doen we altijd wel iets leuks: een spel, puzzel of een knutsel wat gerelateerd is aan het verhaal. Op zondagsschool, afdeling Rehoboth, mogen de kinderen een Bijbeltekst en/of psalm leren. Daarvoor wordt het roosterboekje van de Hervormde Zondagsschoolbond gebruikt. Daarmee sparen ze punten en als extra stimulering mogen ze dan af en toe een klein cadeautje uitzoeken.

Wanneer, waar en voor wie?

  • 10.45 - 11.45 uur - Kerkelijk Centrum Rehoboth (na de 9.00 uur morgen-dienst in de Oude Kerk) - groep 1 t/m 8
    Contactpersoon: mevr. Nelleke Beulenkamp -- E-mail: zondagsschoolreho@gmail.com 
  • 16.45 - 18:15 uur - Kerkelijk Centrum Rehoboth (tijdens de middag-kerkdienst in de Oude Kerk) - groep 1 t/m 4 
    Contact: E-mail: zondagsschoolghk@gmail.com