Verkiezing Ambtsdragers Wijk 2

We brengen u graag op de hoogte van de vacatures in onze kerkenraad.

Rehoboth

Mededeling namens de kerkenraad van wijkgemeente 2

In het kerkblad van 18 november jl. stond de aangekondigde stemmingsvergadering voor de zesjaarlijkse stemming van onze wijk vermeld. 

De belijdende lidmaten van wijk 2 hebben op de stemmingsavond van 29 november 2022 besloten opnieuw de kerkenraad te machtigen voor de komende zes jaar om dubbeltallen te mogen stellen. De situatie wat betreft de verkiezing van ambtsdragers in onze wijk blijft dus de komende zes jaar zoals deze was. 

De kerkenraad dankt de leden van onze wijk voor het opnieuw in de kerkenraad gestelde en aan hen verleende vertrouwen.