Verkiezing Ambtsdragers Wijk 2

We brengen u graag op de hoogte van de vacatures in onze kerkenraad.

Rehoboth

25 september 2020

De kerkenraad van wijkgemeente 2 deelt met grote dankbaarheid aan de HEERE mee dat broeder G. Bloemendal, Dronkelaarseweg 8A zijn roeping tot het ambt van diaken mocht aannemen. Daarmee zijn alle vacatures in onze wijkkerkenraad vervuld. 

Met het oog op de bevestiging van broeder Bloemendal kunnen bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen zijn bevestiging worden ingebracht door stemgerechtigden binnen de wijk. Dat kan uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking, schriftelijk met naam en adres en ondertekend, bij de scriba van de wijkkerkenraad 2, broeder J.J.H. Post, Thorbeckelaan 76A.