Verkiezing Ambtsdragers Wijk 4

Er zijn op dit moment vacatures voor komend jaar.

Goede Herder Kerk

Verkiezing ambtsdragers

Broeder Ap van Engelenhoven heeft bedankt voor zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester en broeder Wietse Vermeulen heeft bedankt voor zijn benoeming tot jeugdouderling.

Wij vragen u om in uw gebed aan deze broeders te denken.