Verkiezing Ambtsdragers Wijk 4

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Goede Herder Kerk

Met dankbaarheid deelt de kerkenraad van wijk 4 mee dat broeder Luuk Vos zijn benoeming tot ouderling heeft aanvaard.

Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van de genoemde broeder kunnen uiterlijk vrijdag 2 december 2022 worden ingediend bij de scriba van wijk 4.

Wij vragen u om in uw gebed aan de genoemde broeder te denken.