Verkiezing Ambtsdragers Wijk 1

Bericht van 10 april 2024

 

De Hof

De kerkenraad is dankbaar dat broeder Gert van de Munt zijn benoeming als  ouderling en broeder Arnold Geluk zijn benoeming als ouderling-scriba hebben aanvaard.

Nadat deze broeders zijn bevestigd in hun ambt zijn er geen vacatures meer in de kerkenraad van Wijk 1.