Verkiezing Ambtsdragers Wijk 1

We brengen u graag op de hoogte van de vacatures in onze kerkenraad. 

De Hof

25 januari 2020

In de vergadering van 16 januari jl. heeft de kerkenraad van wijkgemeente 1 in de vacature van diaken dhr. J. de Kruijf, Asschatterweg 233 in Leusden benoemd.
Helaas heeft hij bedankt voor deze benoeming.
We bevelen u hem en zijn gezin in uw voorbede aan.