Verkiezing Ambtsdragers Wijk 1

We brengen u graag op de hoogte van de vacatures in onze kerkenraad. 

De Hof

26 juli 2020

De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt mee, dat Dhr. Dik van Manen, Wintertuin 19, heeft bedankt voor zijn benoeming tot diaken.

We wensen hem en zijn gezin Gods zegen en rust op de genomen beslissing.