Huwelijkskring

Als je trouwt verandert er heel wat in je leven. Je verlaat (definitief) je ouderlijk huis en begint samen met je vriend(in) een nieuw gezin. Dat is iets waar je vast al wel naar uitkijkt.

Maar voordat het zover is, is er van alles te regelen; woonruimte zoeken en inrichten, de trouwdag bespreken met alle mensen die daaraan hun medewerking verlenen, een dagindeling maken, kaarten laten drukken... Teveel om op te noemen. Daarnaast is het van belang om je in te stellen op een leven met elkaar na de trouwdag. Het is goed om daar in je verkeringstijd al samen over te praten. Je verkeringstijd is niet alleen een fijne tijd maar ook een tijd die je samen hard nodig hebt. Als er iets is dat goede voorbereiding vraagt, dan is dat wel het huwelijk. Het is echt niet overdreven om het aangaan van een huwelijk één van de belangrijkste stappen in je leven te noemen.

De Hervormde Gemeente ziet dat ook en wil je daarbij een handreiking doen. Speciaal voor jullie is er namelijk “Klaar voor de start”, een kring voor huwelijksvoorbereiding. In vijf avonden wordt met enkele stellen een aantal belangrijke aspecten van het huwelijk besproken

Huwelijkskring

Onderwerpen

De betekenis van het huwelijk

Het huwelijk heeft al heel oude papieren. Het is zelfs zo dat wij mensen het huwelijk niet hebben uitgevonden. De HEERE zelf is degene die jou als man of vrouw geschapen heeft en het verlangen naar de ander in je heeft gelegd. Hij heeft ook gezegd dat man en vrouw bij elkaar horen en samen een levensgemeenschap mogen vormen. Het is de moeite waard om met elkaar te overdenken waarom het huwelijk zo belangrijk is en wat het volgens de Bijbel inhoudt.

Communicatie

In een huwelijk ben je heel erg op elkaar betrokken, je leeft met elkaar mee, deelt gebeurtenissen maar ook gevoelens met elkaar. De manier waarop dat gebeurt is van groot belang om het goed te hebben en te houden met elkaar. Hoe ga je zo met elkaar om dat je elkaar beter gaat begrijpen en misverstanden weet op te lossen?

Huisgodsdienst

Luisteren naar God, spreken met God. We gaan met elkaar na hoe je bijbellezen en bidden een goede plek in je huwelijksleven kunt geven.

Seksualiteit en gezinsvorming

Seksuele omgang is een wel heel bijzondere manier van communiceren met elkaar. De HEERE heeft ons als man en vrouw geschapen inclusief onze seksuele gevoelens. Het is een gave van God, die in de relatie met elkaar tot ontplooiing mag komen. Maar dan? We spreken ook met elkaar over zowel de kinderzegen als over anticonceptiemethoden en -middelen.

Kringavonden

Ondersteund door PowerPoint-presentaties verzorgen wij een inleiding op de thema’s. Elke avond zal er ook door jullie samen als stel nagedacht worden over een gespreksvraag. Daarnaast is er regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag z’n mening geven, de ander zal liever alleen luisteren… voor beiden is er ruimte. Verder is er veel ruimte voor jullie eigen vragen en onderwerpen.

Als jij verkering hebt en je overweegt om op kortere of langere termijn (de datum hoeft echt nog niet vast te staan) te gaan trouwen, ben je samen met je vriend(in) van harte welkom. Hoe eerder je je opgeeft, hoe beter we rekening kunnen houden met jullie wensen.

Kringavonden in het najaar van 2019

  • Dinsdag 17 september;
  • Dinsdag 1 oktober;
  • Dinsdag 15 oktober;
  • Dinsdag 29 oktober;
  • Dinsdag 12 november;

Elke kringavond vindt van 19.30 - 21.45 uur plaats in Kerkelijk Centrum Rehoboth.