Huwelijkskring / Premarriage course

Als je trouwt verandert er veel in je leven. Hopelijk gaat jullie huwelijk een leven lang mee, dus het is goed om je daarop voor te bereiden. De Hervormde Gemeente ziet dat ook en vind het belangrijk om hierin een handreiking te doen. 

Het huwelijk is één van de mooie geschenken die God aan ons gegeven heeft. Het moment dat mensen elkaar het jawoord geven is een bijzonder moment. De man en vrouw beloven elkaar eeuwige trouw en sluiten een verbond met God en elkaar. Het verwijst dus ook naar de trouw van God. ‘Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart.’ (Spreuken 3:3)

Elk jaar wordt er vanuit de Hervormde Gemeente een Huwelijkscursus georganiseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het boek ‘Meer dan liefde’, een cursusmap en tal van kopieën en opdrachten. Deze cursus kun je zien als een investering in je relatie. Als jullie gaan trouwen (of kortgeleden zijn getrouwd), is deze cursus een goede voorbereiding op jullie huwelijk. 

Lees verder onder de foto voor meer informatie.

In onze gemeente is ook een kring voor stellen die al getrouwd zijn, de Marriage Course.

Huwelijkskring / Premarriage course

De huwelijkscursus bestaat vaak uit 6 avonden waar de focus ligt op jullie twee. Hoewel je de cursus tegelijk met andere stellen doet, ligt de nadruk op gesprekken en opdrachten die je samen doet.

De cursus heeft een vaste opzet, maar daar kan gemakkelijk vanaf geweken worden wanneer we merken dat de groep dat nodig heeft. De aandacht die per onderwerp gegeven wordt kan zo nodig verschillen. Dit zal dan vooral te maken hebben met de samenstelling van een groep. 

Elke avond staan een of twee thema’s centraal. Je kunt daarbij denken aan thema’s als:

 • Inhoud en doel van het huwelijk
 • Communicatie
 • De 5 talen van de liefde
 • Verhouding man/vrouw
 • Conflicthantering
 • Huisgodsdienst
 • Seksualiteit 
 • Gezinsvorming

De cursus heeft als titel: ‘Verbond voor het Leven’. Ons uitgangspunt is dat het huwelijk wat karakter betreft een verbond is tussen één man en één vrouw, dat onverbrekelijk is. Het is een verbondsrelatie waarin God man en vrouw bij elkaar bracht en waarin Hij Zelf wordt gediend.

Wij omschrijven inhoud en doel van het huwelijk als volgt:
Inhoud: Een verbond van liefde en trouw tussen man en vrouw verankerd in Gods verbondstrouw.
Doel: Man en vrouw weerspiegelen in hun trouw en liefde voor elkaar het verbond tussen Christus en Zijn gemeente. 

Na de cursus heb je meer inzicht in Gods bedoeling met het huwelijk, in jezelf, je partner en je relatie. De cursus is er voor ieder stel dat wil investeren in hun relatie en zich wil voorbereiden op een toekomst samen! 

Als jij een relatie hebt en je overweegt om op kortere of langere termijn (de datum hoeft echt nog niet vast te staan) te gaan trouwen, ben je samen met je vriend(in) van harte welkom. Hoe eerder je je opgeeft, hoe beter we rekening kunnen houden met jullie wensen. 

Avonden in D.V. het voorjaar van 2024:

 • Donderdag 18 april;
 • Donderdag 16 mei;
 • Donderdag 23 mei;
 • Donderdag 13 juni;
 • Donderdag 27 juni.

De avonden vinden plaats onder leiding van dominee Plug. Locatie is het wijkgebouw van wijk 5: De Hoeksteen, Wethouder Zandbergenlaan 31. Start om 20.00 uur.

Ook in het najaar van 2024 hopen we een huwelijkskring te organiseren. Deze avonden zijn onder leiding van dominee en mevrouw (Ineke) Bloemendal. 
De data zijn gepland op D.V.:

 • Woensdag 13 november;
 • Woensdag 27 november;
 • Woensdag 11 december;
 • Woensdag 15 januari;
 • Woensdag 29 januari en
 • Woensdag 12 februari. 

Locatie is het wijkgebouw van wijk 3: De Garve, Lange Voren 86, 3773 AS Barneveld. De avonden starten om 20.00 uur.