Bijbelleescursussen seizoen '24-'25

Onze pastoraal werker Anton Verstoep heeft al een aantal Bijbelleescursussen voor het komende seizoen ingepland:

 

 

 

boek

BIJBELLEESCURSUS
Onze pastoraal werker Anton Verstoep heeft al een aantal Bijbelleescursussen
voor het komende seizoen ingepland. De avonden beginnen om 19.45 uur
(vanaf 19.30 uur inloop) in Rehoboth.
- Bijbelleescursus Markus of Timothéüs, start wo. 11 sept.
- Bijbelleescursus Filippenzen of Praktische Discipelschap, start do. 12 sept.
- Bijbelleescursus Handelingen, start do 29 aug.
- Bijbelleescursus Prediker, start do. 5 sept.
- Bijbelleescursus Hosea, start wo. 28 aug.
- Bijbelleescursus Petrus, start wo. 4 sept.

Voor meer informatie en aanmelding: averstoep@solcon.nl.

 
Volgende artikel
22 juni 2024