Beroepingswerk - Wijk 3

De voorzitter van de beroepingscommissie, Berend Jan Luchtenberg, heeft inmiddels de eerste contacten gelegd met predikanten die op onze groslijst staan, alleen hebben die predikanten tijdens deze gesprekken aangegeven geen beroep in overweging te willen nemen. Voor ons teleurstellend, maar we hebben deze beslissingen te respecteren.
Ondertussen is onze lijst niet op en gaan we verder in de wetenschap dat er ÉÉN is die regeert en dat Hij ons op Zijn tijd wil leiden naar de juiste herder en leraar voor onze gemeente. We vragen om uw voorbede voor dit proces.

brief notitieblok kop koffie

Profielschets
van de te beroepen predikant voor wijkgemeente 3 van de Hervormde Gemeente BarneveldWij zoeken een predikant die:

In diensten en preken
- Aandacht heeft voor jongeren en kinderen
- Aansprekend en dialogisch preekt, de gave van spreken heeft en mensen raakt met Gods liefde
- In zijn preken 
   o Verdiepend onderwijs geeft, heldere  Bijbelse lijnen kan trekken
   o Confronterend én pastoraal is
   o De breedte van de Bijbel aan bod laat komen
- Preekt en werkt in verbondenheid met de belijdenis
- De diversiteit binnen onze gemeente waardeert en met vreugde hieraan vormgeeft in de verschillende liturgieën.

Als persoon
- Empatisch is
- Jong van geest is en levenservaring heeft
- Een teamplayer en verbinder is, zowel in de kerkenraad als in de hele gemeente
- Charisma heeft en kan enthousiasmeren
- Ook ervaring buiten de kerk heeft, betrokken is bij brede maatschappelijke ontwikkelingen
- Een open en toegankelijke persoonlijkheid heeft

Als toeruster
- ambtsdragers kan coachen
- catechese geeft
- vrijwilligers, zoals catecheten en mentoren toerust voor hun taak in de gemeente
- jong en oud toerust om als christen in deze samenleving te leven
- ook oog heeft voor de wereld buiten de kerk

In het pastoraat
- in het crisispastoraat snel kan schakelen als dat nodig is en adequaat kan optreden
- de breedte van de gemeente kan aanspreken


Barneveld, 19-3-2024