Een handvol koren

EEN HANDVOL KOREN Het dagboekje van de GZB is al vele jaren voor veel mensen tot zegen geweest. Het helpt om in het leven van alledag de blik even op iets en op Iemand anders te richten.

In het boekje staan voor elke dag twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

koren

Met de aanschaf van het boekje ondersteunt u het zendingswerk omdat € 8 van ieder boekje naar het zendingswerk gaat. U kunt tot en met uiterlijk donderdag 30 november een boekje bestellen. Er zijn verschillende manieren waarop u dat kunt doen. 

  • Tijdens het KoG Event op zaterdag 11 november liggen er intekenlijsten klaar.
  • U kunt een mailtje sturen naar: zending@hervormdbarneveld.nl. Als u een boekje hebt besteld, kunt u het bedrag (bij voorkeur vooraf) overmaken op rekeningnummer NL39RABO0305509195 t.n.v. Zendingscommissie o.v.v. Handvol Koren of betalen via deze link. Let op: Alleen betalen is niet voldoende om een boekje te bestellen. Vervolgens plaatsen we een bestelling bij de GZB. U kunt uw bestelde boekje ophalen op 16 december tussen 10.00 en 12.00 op Koterweg 55.
 
Volgende artikel
15 september 2023