Beroepingswerk - Wijk 1

Gebedsbijeenkomst beroepingswerk

Namens de wijkkerkenraad bedankt de beroepingscommissie alle wijkleden die mee hebben gezocht naar geschikte dominees die passen bij de profielschets. Op dit moment zijn we met de commissie bezig de beroepbare predikanten te beluisteren en doen we zorgvuldig onderzoek aan de hand van wat we hebben opgesteld. Ons verlangen is dat straks een predikant zich aangesproken weet door onze profielschets en daarin de leiding van Gods Geest ervaart. U wordt hartelijk uitgenodigd voor de gebedsbijeenkomst voorafgaand aan de extra kerkenraadsvergadering van dinsdag 25 juni. Gebed vormt de basis. Daar zijn we ons van bewust. Vandaar onze hartelijke oproep om tegen 19.00 uur in De Hof mee te bidden. Daarmee leggen we onze vacature in handen van de Goede Herder. De kerkenraadsvergadering, samen met de beroepingscommissie en een afvaardiging van de AK, vindt aansluitend rond 19.45 uur plaats. Aan de hand van de groslijst van vijf dominees wordt ingezet om voor de zomervakantie toe te werken naar het uitbrengen van een beroep. Dank voor uw meeleven en gebed.

De beroepingscommissie heeft een profielschets gemaakt in samenwerking met de wijkkerkenraad, deze vind hier.

Beroepingswerk Wijk 1

Het beleidsplan voor de wijk ’24 – ’25 geeft aan welke zaken we als wijkkerkenraad van bovenliggend belang vinden.

Beroepingscommissie wijk 1.

 
Volgende artikel
22 juni 2024