Veilige Kerk voor jou

Bij de start van de catechisatie wordt door de predikanten en catecheten ook aandacht gegeven aan ‘Veilige kerk voor jou’. Het is namelijk belangrijk dat onze jongeren zich thuis, op school en in de kerk veilig voelen. Ook willen we samen met hen bouwen aan een veilige kerk. Daarom zijn er 10 omgangsafspraken aangereikt door de werkgroep “Veilige kerk” en met elkaar besproken. Hieronder kun je meer informatie vinden.

Veilige Kerk – voor veiligheid in de omgang met elkaar

Het is belangrijk dat je je veilig voelt thuis, op school en in de kerk.

Heb je vragen, wil je advies? Is er iets niet oké of maak je je zorgen over iemand in je omgeving en wil je hierover praten? Praat erover met iemand die je vertrouwt. 
Of bel, app, chat, mail naar:

Je mentor van catechisatie

Vertrouwenspersonen Hervormde Gemeente

Heidi v.d. Bovenkamp, 0342 - 55 02 05  
John van Kleeff, 06 - 53 20 77 47
Webpagina: Persoonlijke Pastorale Begeleiding
ppb@hervormdbarneveld.nl

‘Chris chat’

chat / mail (anoniem) of bel
http://jongeren.chris.nl/chat/
http://chris.nl

Veilig Thuis

0800 - 2000 (gratis landelijk nummer, 24/7 bereikbaar)
https://veiligthuis.nl

Samen bouwen aan een veilige kerk - 10 omgangsafspraken

  • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer dus niet.
  • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over de ander. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen en speel niet de baas over de ander. 
  • Ik zit niet ongevraagd aan de spullen van een ander.
  • Ik vertrouw de ander en anderen kunnen mij vertrouwen. 
  • Ik heb aandacht voor de ander, dus negeer hem of haar niet.
  • Ik vecht en bedreig de ander niet en gebruik geen geweld.
  • Ik houd rekening met de grenzen van een ander. Ik kom niet onnodig te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. Ik geef de ander ook geen seksueel getinte aandacht.
  • Ik wil open en eerlijk in gesprek met de ander, maar ik stel geen ongepaste vragen  en maak geen kwetsende opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander, of de mentor, om hulp.
  • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich er niet aan houdt daarop aan en meld dit zo nodig bij de mentor of de vertrouwenspersonen van onze kerk.
 
Volgende artikel
2 september 2021