Nieuwe wijkindeling: van vijf naar vier wijken

U heeft er ongetwijfeld over gelezen of van gehoord: het bezinningstraject. Vorig jaar maakte de algemene kerkenraad bekend dat er in 2024 ruimte is voor vier predikantsplaatsen (in plaats van vijf). Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke beslissing heeft ook invloed op het aantal wijken binnen onze gemeente. Hoe brengen we die op een goede manier terug van vijf naar vier? Over die lastige vraag heeft de algemene kerkenraad, op basis van een advies van de Beleidscommissie, de afgelopen periode zorgvuldig nagedacht. Via deze weg praten we u en jou graag bij over het voorgenomen besluit.

Nieuwe wijkgrenzen

Bij het vormen van de nieuwe wijkindeling, heeft de algemene kerkenraad rekening gehouden met een aantal wensen. De twee belangrijkste wensen zijn:

 1. Zo min mogelijk aanpassingen ten opzichte van de huidige wijken.
 2. Een evenwichtige (eerlijke) indeling van de vier wijken.

Om de aanpassingen zoveel mogelijk te beperken, wordt de nieuwe wijk 2 wat groter dan de andere wijken. Dit gebeurt in goed overleg met de kerkenraden van de huidige wijken 2 en 5. Bij de verdeling van de beschikbare capaciteit voor kerkelijk werkers wordt hier rekening mee gehouden.

Voorgenomen besluit

We nemen u stap voor stap mee door de voorgenomen nieuwe wijkindeling:

 • Om terug te gaan naar vier wijken, worden de twee kleinste wijken (2 en 5) samengevoegd tot een ‘nieuwe wijk 2’. Deze wijken liggen naast elkaar en werken op diverse terreinen al samen.
 • Om deze nieuwe wijk niet te groot te laten worden, worden ook een aantal ‘grenscorrecties’ met andere wijken doorgevoerd. De algemene kerkenraad stelt de volgende wijzigingen voor:
  1. De Gasthuisstraat en de straten ten zuiden daarvan gaan van wijk 5 naar wijk 3.
  2. De Bloemenbuurt gaat van wijk 2 naar wijk 1.
   Wijzigingen wijkgrenzen

Nieuwe wijken per 1-1-2025

Op 1 januari 2025 gaat de nieuwe wijkindeling formeel van start. Komend najaar zult u door de wijkkerkenraad verder worden geïnformeerd over wat dit concreet voor gevolgen voor u heeft. Uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk dezelfde blokouderling houdt, maar dat zal niet in alle gevallen mogelijk zijn.

De volgende stap

Wilt u reageren op dit voorgenomen besluit? U heeft hiervoor de gelegenheid tot en met 12 juli 2024. Dit kan door middel van een e-mail naar scriba.ak@hervormdbarneveld.nl of een brief naar Tabaksland 17, 3773 CE Barneveld.

 

 

 

 

 

 
Volgende artikel
27 juni 2024