Homoseksualiteit

Homoseksualiteit - een gevoelig onderwerp, waarover weinig gesproken wordt binnen onze gemeente. Toch zijn er veel gemeenteleden die hier persoonlijk mee te maken hebben – omdat ze zelf een homoseksuele geaardheid hebben of omdat ze als familie of vrienden betrokken zijn.

Door het taboe rond homoseksualiteit gaan veel homo’s en lesbiennes een eenzame weg. Ze voelen zich niet begrepen, niet gekend en niet geaccepteerd. Soms verlaten ze de gemeente om zich ergens anders aan te sluiten, maar vaak ook raken ze helemaal los van de kerk.

Als gemeente van Christus hebben we de opdracht om naar elkaar om te zien. Om een veilige plek te bieden voor iedereen, ongeacht seksuele geaardheid. Een plek waar liefdevol, open, eerlijk, respectvol, zonder vooroordelen en clichés met elkaar gesproken wordt. Waar we verbonden blijven in Christus, ook als we het niet altijd met elkaar eens zijn

Homoseksualiteit

Doelstelling
Doelstelling van de werkgroep is het bespreekbaar maken van homoseksualiteit, om zo mee te werken aan een veilige gemeente waar op een respectvolle manier met elkaar omgegaan wordt. We doen dit door het organiseren van informatieavonden, gespreksavonden en door toerusting van ambtsdragers en pastoraal werkers.

Werkgroepleden
Als leden van de werkgroep zijn we beschikbaar voor een gesprek/luisterend oor:

Ellen Hullekes
Te vaak heb ik in mijn omgeving gezien hoe ingewikkeld het leven wordt als je ontdekt dat je homo/lesbienne bent. Ik wil er graag aan meewerken dat onze homoseksuele broeder/zuster zich veilig en geliefd voelt in onze gemeente. Ook ben ik moeder van een homoseksuele zoon. 
Telefoon: 06 - 43 81 33 34     
E-mail: m.hullekes@xs4all.nl

Jaap van Kruistum

Te vaak heb ik gehoord; 'Als je dan maar niet praktiserend bent.' Te vaak dat men overstapt op een ander onderwerp als het ter sprake komt. Ik ben homoseksueel en ik kan mezelf zijn in de gemeente, maar voel me hierin toch niet altijd geaccepteerd. Als men door mijn verhaal zich veilig kan voelen om homo te zijn en omstanders anders gaan denken hierdoor, deel ik graag mijn verhaal.
E-mail: jaapvankruistum@gmail.com

Jolanda van de Pol

De vraag kwam op me af om in deze werkgroep te komen. “Toon Mijn liefde aan de ander” is een regel uit een lied dat me raakt. Dit verwoordt mijn verlangen en zie ik als een opdracht.
E-mail: corenjolanda@solconmail.nl

Teus Korevaar

Ik vind het beschamend dat broeders en zusters zich genoodzaakt voelen hun geaardheid te verbergen of zelfs de gemeente verlaten. Dat mogen we niet laten gebeuren.  
E-mail: teuskorevaar@outlook.com

Ds. L. Plug (adviserend lid)

Als predikant van de Hervormde gemeente in Barneveld vind ik dat de gemeente als geheel, en zij die werkzaam zijn in het pastoraat in het bijzonder, een liefdevol hart en open oren moet hebben richting homoseksuele gemeenteleden. Veiligheid en heiligheid zijn daarbij belangrijke woorden.
Telefoon: 0342 - 83 04 49
E-mail: predikant.wijk4@hervormdbarneveld.nl

Oudergespreksgroep

Ook ouders maken een proces door als hun kind vertelt dat het homoseksueel is. Er komen veel vragen op hen af. Het is vaak niet alleen je kind dat worstelt met de combinatie homoseksualiteit en geloof en/of kerk. De oudergespreksgroep is een plek om met elkaar van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en informatie op te doen over homoseksualiteit.

De bereidheid om te luisteren naar elkaar is even belangrijk als de mogelijkheid om je verhaal te vertellen. We leggen elkaar onze mening niet op, maar we zoeken samen naar wegen die je kunt gaan met je homoseksuele kind. Voor de een zal dit een andere weg zijn dan voor de ander, maar voorop staat: de liefde voor je kind.

De avonden worden ca. 4 keer per jaar gehouden bij een van de deelnemers thuis. Er wordt een vermelding gemaakt in de kerkbode.

Enkele Christelijke sites voor meer info

www.hartvanhomos.nl

We willen informatie geven en steun bieden aan jongeren die zoeken naar een manier om met hun homoseksualiteit om te gaan. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Hoe kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten van de (kerkelijke) gemeente?’ Ook vragen over het al dan niet aangaan van een (seksuele) relatie of een vriendschap kunnen aan de orde komen.

Hart van Homo’s is een plek waar deze jongeren in alle rust en veiligheid kunnen zoeken naar wie ze zijn als mens – gelovig en homoseksueel.

Bieden o.a. e-coaching en bijbelstudiegroepen aan.

www.verscheurd.nl

Het is vóór alles ons doel om ruimte te creëren voor een open gesprek over homoseksualiteit en geloven. Dat doen we online en in onze seminars en activiteiten.

De teamleden van Verscheurd hebben verschillende achtergronden en overtuigingen. Maar we zijn één in Jezus en willen Zijn liefde uitdragen. We geloven dat het Gods opdracht is elkaar te blijven zien als familie in Christus, ook als meningen uiteenlopen.

Op deze site vind je artikelen met diverse achtergronden en overtuigingen. Die vertegenwoordigen niet onze mening, maar hebben allen hun plek in het brede spectrum van het gesprek over homoseksualiteit en geloven.