Verkiezing Ambtsdragers Wijk 5

Er is een vacature ouderling-kerkrentmeester in onze kerkenraad.

De Hoeksteen