Schenkingen

Op het kerkelijk bureau komen regelmatig vragen binnen of een periodieke schenking aan onze hervormde gemeente ook mogelijk is zonder notariële akte. Dat is inderdaad mogelijk! U kunt rechtstreeks, zonder tussenkomst van een notaris, periodiek aan onze gemeente schenken.

samenwerken

Eenmalige giften of periodieke schenkingen

Onze belastingwetgeving kent eenmalige giften/schenkingen en periodieke schenkingen. Door de fiscus wordt een schenking als een ‘periodieke schenking’ aangemerkt als u gedurende tenminste vijf jaren een vooraf vastgesteld bedrag per jaar schenkt. U maakt elk jaar hetzelfde bedrag of totaalbedrag over. Verder stelt de fiscus als voorwaarde dat u aan een ANBI instelling schenkt. (De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.) Van belang is dat u bij de belastingdienst kunt aantonen dat u het jaarbedrag conform de onderhandse overeenkomst aan een ANBI instelling hebt overgemaakt. Onze hervormde gemeente heeft de benodigde ANBI status. 

Schenkingen die niet aan de voorwaarden voor een ‘periodieke schenking’ voldoen, worden door de fiscus als ‘eenmalige gift’ aangemerkt. Eenmalige giften leveren een veel beperkter belastingvoordeel op.

Fiscale voordelen periodieke schenkingen

Bij eenmalige giften wordt de aftrekbaarheid op verschillende manieren beperkt: er geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen, een minimum van €60,- en een maximale aftrek van 10% van uw drempelinkomen. Bij periodieke schenkingen wordt u niet met deze beperkingen geconfronteerd. Periodieke schenkingen zijn, ongeacht de hoogte, volledig aftrekbaar. Dus ook giften van minder dan 1% van uw verzamelinkomen of meer dan 10% van uw verzamelinkomen.  Met periodieke schenkingen maakt u maximaal gebruik van belastingvoordelen. Schenkt u bijvoorbeeld €1.000,- en betaalt u voor de ‘schijf’ waarin de top van uw inkomen valt 37,1% belasting, dan kost deze schenking u netto € 629. De fiscus betaalt immers € 371. Afhankelijk van de schijf waarin de top van uw inkomen valt, kan uw belastingvoordeel oplopen tot 43%.  (Dit rekenvoorbeeld gaat uit van personen beneden de AOW-leeftijd.)    

Mogelijke periodieke schenkingen

Aan welke periodieke schenkingen kunt u denken? Allereerst aan uw vrijwillige bijdrage in het kader van de Aktie Kerkbalans. Andere giften/schenkingen aan onze hervormde gemeente komen evenzeer in aanmerking. Van belang is dat u kunt aantonen dat u het vaste (lees: jaarlijks even hoge) bedrag als gift/schenking aan onze hervormde gemeente hebt overgemaakt. 

Schenkingen aan andere instellingen

Indien u ook giften/schenkingen aan andere instellingen doet en u heeft met deze instellingen (nog) geen periodieke schenkingsovereenkomst afgesloten, dan heeft u voor die giften/schenkingen te maken met een hogere aftrekdrempel, waardoor het totale belastingvoordeel kan worden beperkt. 

Stijgende kosten (inflatie)

Wij zijn altijd blij en dankbaar als u uw bijdrage/gift jaarlijks licht verhoogt. Daarmee kunnen de stijgende kosten (inflatie) waar ook wij als gemeente mee te maken hebben worden opgevangen. Bij een overeenkomst van periodieke schenking mag u de bedragen echter niet van jaar tot jaar verhogen. U moet immers jaarlijks een vast (totaal)bedrag overmaken. Wat u echter wel kunt doen is iets van het genoten fiscale voordeel aan de kerk geven in de vorm van een hogere vaste jaarbijdrage. Op die manier ontvangt de gemeente ook wat extra geld ter dekking van stijgende kosten. 

Afsluiten overeenkomst 

Mocht u graag een overeenkomst van periodieke schenking willen afsluiten, dan kunt u daarvoor onderstaand document gebruiken of een overeenkomst opvragen bij het kerkelijk bureau. U vult deze overeenkomst in en ondertekent deze. Vervolgens geeft u de overeenkomst af bij het kerkelijk bureau of stuurt deze op. Het College van Kerkrentmeesters tekent de overeenkomst namens onze gemeente, waarna u één van de getekende exemplaren retour ontvangt. Dat exemplaar dient ook als bewijsstuk voor de fiscus. De medewerkers van het kerkelijk bureau willen u overigens graag helpen met het invullen van de overeenkomst.  

College van Kerkrentmeesters

Formulier periodiekeschenkingen