Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2020

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer begonnen! We vragen u als lid van de Hervormde Gemeente te Barneveld om een vrijwillige financiële bijdrage. Met uw gift betalen we een belangrijk deel van het werk van onze gemeente. Hieronder lichten we toe waaraan uw financiële bijdrage wordt besteed. Meer informatie in de extra editie van het kerkblad.

Geef voor je kerk

kerkbalans

De Actie Kerkbalans heeft als thema ‘Geef voor je kerk’.  We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. De kerk is de plaats om samen God te ontmoeten. Geef daarom aan Actie Kerkbalans. Geef je bijdrage aan Gods gemeente!

Toelichting uitgaven van onze gemeente 

In onze kerk vinden veel activiteiten plaats. Centraal staat de verkondiging van het Evangelie. Op zondag zijn de kerkdiensten waar God tot ons spreekt en we elkaar ontmoeten. Doordeweeks zijn er vele activiteiten om elkaar, jong en oud, te ontmoeten en te versterken in het geloof. 

Met de inzet van vele vrijwilligers houden we de kosten betaalbaar! U zult echter begrijpen dat de kerk toch kosten maakt. Denk daarbij aan de salarissen van onze vijf predikanten, de pastoraal werkers, de jeugdwerkcoördinator en andere medewerkers. Ook zijn er veel kosten voor het onderhouden van de gebouwen en de aanschaf van materialen. 

Financiële steun is nodig

De uitgaven van onze gemeente worden voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit de vrijwillige financiële bijdragen van gemeenteleden. Wij doen ook dit jaar een beroep op u om mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Daarmee blijven de inkomsten en uitgaven in balans. 

Wij roepen u op met uw hart te geven! Geef dan wat u missen kunt.

Welk bedrag is nodig?

Zoals bekend hadden we vorig jaar een bijzonder mooie opbrengst en uw gift hebben we dankbaar mogen noteren. We verwachten evenwel dat 2019 operationeel een klein tekort laat zien. Door ontvangen legaten zullen we 2019 naar verwachting positief kunnen afsluiten. Gewoonlijk begroten we de jaarlijkse opbrengst van de vrijwillige bijdragen door het toegezegd bedrag van het voorafgaande jaar licht te verhogen. 

In de begroting houden we rekening met 2% stijging. Een lichte stijging van de opbrengst uit vrijwillige bijdragen is nodig om de jaarlijks stijgende kosten te kunnen opvangen. In de begroting 2020 van onze Hervormde Gemeente is nu rekening gehouden met een opbrengst vrijwillige bijdrage van € 778.000.
We zijn blij en dankbaar als we uw financiële bijdrage weer mogen ontvangen. 

uitgaven

Toezeggingsformulier 

In de week van 20 januari komt een vrijwilliger de enveloppen aan huis bezorgen. Op het toezeggingsformulier vult u het bedrag in dat u in 2020 wilt bijdragen en de wijze waarop u wilt betalen. Na een week (27-31 januari) wordt de envelop met het ingevulde toezeggingsformulier weer bij u opgehaald. Mocht u om welke reden dan ook geen toezeggingsformulier meer in huis hebben en deze alsnog graag willen invullen, dan kunt u hier een Toezeggingsformulier invullen.

U kunt het formulier afleveren op het kerkelijk bureau of een scan sturen naar administratie@hervormdbarneveld.nl. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Wijze van betalen 

Het heeft onze voorkeur dat u ons machtigt de vrijwillige bijdrage automatisch te incasseren. Dat is eenvoudiger voor u en voor onze administratie. Het bespaart ons kosten en u hoeft verder niets meer te doen. Wij zullen de incasso uitvoeren in de maand(en) die u aangeeft. Als u het liever wilt, blijft het mogelijk via acceptgiro of overschrijving uw bijdrage te voldoen.

Fiscaal aftrekbaar 

Indien u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en meer dan € 60 per jaar aan giften schenkt aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als onderdeel van de PKN valt onze Hervormde gemeente onder de ANBI-status. Hierdoor is en blijft de vrijwillige bijdrage fiscaal aftrekbaar. Ook overgemaakte giften aan de organen van bijstand en de aankoop van collectebonnen zijn aftrekbaar.

Meer informatie over de ANBI-status van onze Hervormde gemeente vindt u op de pagina ANBI.

Periodiek schenken

Wilt u graag een overeenkomst van periodieke schenking aangaan, dan is dat zonder tussenkomst van een notaris mogelijk. In dat geval zijn de periodieke schenkingen, ongeacht de hoogte, volledig aftrekbaar. Meer informatie over de voorwaarden etc. vindt u op de pagina Schenkingen.

Incassodata in 2020

Op de volgende dagen vindt de incasso plaats:

Maand Incassodatum
Januari 14-02-2020 (na Actie Kerkbalans) 
Februari 28-02-2020
Maart 30-03-2020
April 28-04-2020 
Mei 28-05-2020
Juni 29-06-2020 
Juli 28-07-2020 
Augustus 28-08-2020
September 28-09-2020 
Oktober 28-10-2020 
November 30-11-2020
December 28-12-2020