Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2024

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer begonnen! We vragen u als lid van de Hervormde Gemeente Barneveld om een vrijwillige financiële bijdrage. Met uw gift betalen we een belangrijk deel van het werk van onze gemeente. 

Hieronder leggen we uit waaraan we uw financiële bijdrage besteden. U heeft hier al meer over kunnen lezen in een extra editie van ons kerkblad die half januari bij u is bezorgd. Heeft u deze nog niet gelezen of wilt u deze graag downloaden, hier vindt u de extra editie

Geef vandaag voor de kerk van morgen

kerkbalans

De Actie Kerkbalans heeft ook dit jaar het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want de kerk van morgen heeft onze inzet vandaag nodig. Het pastoraat, onderhoud van onze kerkgebouwen, het organiseren van de zondagse diensten en doordeweekse activiteiten kost veel geld. Draag ook een steentje bij en geef aan Actie Kerkbalans!

Toelichting uitgaven van onze gemeente 

In onze kerk vinden veel activiteiten plaats. Centraal staat altijd de verkondiging van het Evangelie. Op zondag zijn de kerkdiensten waar God tot ons spreekt en we elkaar – in de kerk en online - ontmoeten. Doordeweeks zijn er veel activiteiten om elkaar, jong en oud, te ontmoeten en te versterken in ons geloof. 

Met de inzet van vele vrijwilligers houden we de kosten beperkt. U zult echter begrijpen dat de kerk toch kosten maakt. Denk daarbij aan de salarissen van onze predikanten, de pastoraal werkers, de jeugdwerker en andere medewerkers. Ook zijn er kosten voor bijvoorbeeld het onderhouden en verwarmen van de gebouwen en de kosten van gemeente- en wijkactiviteiten.

Financiële steun is nodig

De uitgaven van onze gemeente worden voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit de vrijwillige financiële bijdragen van gemeenteleden. Ook dit jaar doen we een beroep op u om mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Daarmee blijven de inkomsten en uitgaven van onze gemeente in balans. 

Wij roepen u op met uw hart te geven; geef wat u missen kunt!

Welk bedrag is nodig? 

In de begroting 2024 van onze gemeente houden we rekening met een opbrengst van bijna € 989.000 aan vrijwillige bijdragen. We hebben de vrijwillige bijdrage voor komend jaar geïndexeerd en daarbij rekening gehouden met een verdere daling van het aantal pastorale eenheden. Aan de uitgaven zijde hebben ook wij als kerk te maken met een hoge inflatie waardoor de kosten in 2024 sterk toenemen. Daarnaast hebben we ook met een grote onzekerheid te maken wat betreft onder andere de energiekosten. In het verleden heeft u als gemeente ons nooit in de steek gelaten; we rekenen ook nu weer op uw bijdrage. 
Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële bijdrage!


Kosten begroting 2023

Toezeggingsformulier of digitale toezegging 

In de week van 15 januari komt een vrijwilliger de enveloppen aan huis bezorgen. In deze envelop vindt u een toezeggingsformulier én een brief met instructies voor een digitale toezegging. Er zijn namelijk dit jaar 2 manieren waarop kan worden toegezegd, op papier of digitaal. 

Het heeft onze voorkeur dat u uw toezegging digitaal doet. Er hoeft dan niets weer bij u worden opgehaald. Wanneer u niet digitaal wilt toezeggen kunt u het ontvangen toezeggingsformulier invullen. Het wordt vervolgens (vanaf 24 januari) weer bij u opgehaald. 

Mocht u om welke reden dan ook geen toezeggingsformulier (meer) in huis hebben en deze alsnog graag willen invullen, dan kunt u hier een toezeggingsformulier invullen.
U kunt het formulier inleveren bij het kerkelijk bureau (Gasthuisstraat 5) of een scan sturen naar administratie@hervormdbarneveld.nl

Uw antwoord op de Actie Kerkbalans zien we met veel vertrouwen tegemoet.

Wijze van betalen 

Het heeft onze voorkeur dat u ons machtigt om de vrijwillige bijdrage automatisch te incasseren. U hoeft nergens meer naar om te kijken en het bespaart ons als gemeente kosten. Wij voeren de incasso uit in de door u aangegeven maand(en). Natuurlijk blijft het ook mogelijk om uw bijdrage(n) per bank te voldoen. 

Incassodata dit jaar

Op de volgende dagen vindt de incasso plaats:

Maand Incassodatum
Januari 09-02-2024 (na Actie Kerkbalans)
Februari 28-02-2024
Maart 28-03-2024
April 29-04-2024 
Mei 28-05-2024
Juni 28-06-2024 
Juli 29-07-2024 
Augustus 28-08-2024
September 30-09-2024 
Oktober 28-10-2024 
November 28-11-2024
December 27-12-2024