Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2022

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer begonnen! We vragen u als lid van de Hervormde Gemeente te Barneveld om een vrijwillige financiële bijdrage. Met uw gift betalen we een belangrijk deel van het werk van onze gemeente. 
Hieronder lichten we toe waaraan uw financiële bijdrage wordt besteed. Meer informatie in de extra editie van het kerkblad.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

kerkbalans

De Actie Kerkbalans heeft ook dit jaar als thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want de kerk van morgen heeft onze inzet vandaag nodig. Het onderhoud van onze kerkgebouwen, het organiseren van de zondagse diensten en doordeweekse activiteiten (live en digitaal) kost veel geld. Draag ook een steentje bij en geef aan Actie Kerkbalans!

Toelichting uitgaven van onze gemeente 

In onze kerk vinden veel activiteiten plaats. Centraal staat altijd de verkondiging van het Evangelie. Op zondag zijn de kerkdiensten waar God tot ons spreekt en we elkaar – in de kerk en online - ontmoeten. Doordeweeks zijn er veel activiteiten om elkaar, jong en oud, te ontmoeten en te versterken in ons geloof. Ook nu we elkaar door corona niet altijd live kunnen spreken, is het verbindende aspect van kerk-zijn hard nodig. 

Met de inzet van vele vrijwilligers houden we de kosten beperkt. U zult echter begrijpen dat de kerk toch kosten maakt. Denk daarbij aan de salarissen van onze vijf predikanten, de pastoraal werkers, de jeugdwerker en andere medewerkers. Ook zijn er kosten voor bijvoorbeeld het onderhouden en verwarmen van de gebouwen en de kosten van gemeente- en wijkactiviteiten. 

Financiële steun is nodig

De uitgaven van onze gemeente worden voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit de vrijwillige financiële bijdragen van gemeenteleden. Ook dit jaar doen we een beroep op u om mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Daarmee blijven de inkomsten en uitgaven van onze gemeente in balans. 

Wij roepen u op met uw hart te geven; geef wat u missen kunt!

Welk bedrag is nodig?

In de begroting 2022 van onze gemeente houden we rekening met een opbrengst van € 884.000 aan vrijwillige bijdragen. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van de bijzonder mooie opbrengst van afgelopen jaar. Een lichte stijging van de opbrengst uit vrijwillige bijdragen is nodig om de jaarlijks stijgende kosten te kunnen opvangen. Hiermee voorzien we een klein operationeel tekort voor 2022. Deze inkomsten zijn dus hard nodig. 

Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële bijdrage!
kosten

Toezeggingsformulier 

Dit jaar zijn er voor het eerst 2 manieren waarop kan worden toegezegd. De gemeenteleden die zijn uitgekozen om mee te doen aan de pilot digitale Actie Kerkbalans ontvingen in december 2021 een brief met daarop instructies hoe zij hun digitale toezegging in konden sturen.
Bij de rest van de leden komt in de week van 17 januari een vrijwilliger de enveloppen aan huis bezorgen. Het wordt vervolgens weer bij u opgehaald. Mocht u om welke reden dan ook geen toezeggingsformulier (meer) in huis hebben en deze alsnog graag willen invullen, dan kunt u hier een toezeggingsformulier invullen:
Toezeggingsformulier

U kunt het formulier inleveren bij het kerkelijk bureau (Gasthuisstraat 5) of een scan sturen naar administratie@hervormdbarneveld.nl

Uw antwoord op de Actie Kerkbalans 2022 zien we met veel vertrouwen tegemoet.

Wijze van betalen 

Het heeft onze voorkeur dat u ons machtigt om de vrijwillige bijdrage via automatische te incasseren. U hoeft nergens meer naar om te kijken en het bespaart ons als gemeente kosten. Wij voeren de incasso uit in de door u aangegeven maand(en). Natuurlijk blijft het ook mogelijk om uw bijdrage(n) per bank te voldoen. 

Fiscaal aftrekbaar 

Als onderdeel van de PKN valt onze Hervormde Gemeente onder de ANBI-status. Hierdoor is en blijft de vrijwillige bijdrage fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over de ANBI-status van onze Hervormde Gemeente vindt u op de pagina ANBI.

Giften die u per bank aan de organen van bijstand overmaakt zijn ook aftrekbaar. Dat geldt eveneens voor de aankoop van collectebonnen mits u desgevraagd aan de fiscus een bankafschrijving kunt laten zien.

Periodiek schenken

Wilt u graag een overeenkomst van periodieke schenking aangaan? Dat is zonder tussenkomst van een notaris mogelijk. In dat geval zijn de periodieke schenkingen, ongeacht de hoogte, volledig aftrekbaar. Meer informatie over de voorwaarden etc. vindt u op de pagina Schenkingen.

Digitale Actie Kerkbalans

Dit jaar hebben we 150 gemeenteleden uitgenodigd om mee te doen aan de pilot Digitale Actie Kerkbalans. We hopen dat deze manier voor u en voor ons fijn werkt. Als de ervaringen positief zijn willen we dit komende jaren verder gaan uitbreiden. Als u dit jaar uw toezegging digitaal invult benaderen we u in principe volgend jaar weer voor een digitale toezegging Kerkbalans. Als u uw toezegging op papier invult vindt u daarop de vraag of u volgend jaar benaderd wilt worden voor digitaal toezeggen. 

Incassodata dit jaar

Op de volgende dagen vindt de incasso plaats:

Maand Incassodatum
Januari 28-01-2022 (digitale toezeggingen gedaan vóór 22-01-2022) 
11-02-2022 (na Actie Kerkbalans)
Februari 27-02-2022
Maart 28-03-2022
April 28-04-2022 
Mei 30-05-2022
Juni 28-06-2022 
Juli 28-07-2022 
Augustus 29-08-2022
September 28-09-2022 
Oktober 28-10-2022 
November 28-11-2022
December 28-12-2022