Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2021

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer begonnen! We vragen u als lid van de Hervormde Gemeente te Barneveld om een vrijwillige financiële bijdrage. Met uw gift betalen we een belangrijk deel van het werk van onze gemeente. Hieronder lichten we toe waaraan uw financiële bijdrage wordt besteed. Meer informatie in de extra editie van het kerkblad.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

kerkbalans

De Actie Kerkbalans heeft als thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want de kerk van morgen heeft onze inzet vandaag nodig. Het onderhoud van onze kerkgebouwen, het organiseren van de zondagse diensten en doordeweekse activiteiten (live en digitaal) kost veel geld. Draag ook een steentje bij en geef aan Actie Kerkbalans!

Toelichting uitgaven van onze gemeente 

In onze kerk vinden veel activiteiten plaats. Centraal staat altijd de verkondiging van het Evangelie. Op zondag zijn de kerkdiensten waar God tot ons spreekt en we elkaar – in de kerk en online - ontmoeten. Doordeweeks zijn er veel activiteiten om elkaar, jong en oud, te ontmoeten en te versterken in ons geloof. Ook nu we elkaar door corona niet altijd live kunnen spreken, is het verbindende aspect van kerk-zijn hard nodig. 

Met de inzet van vele vrijwilligers houden we de kosten beperkt. U zult echter begrijpen dat de kerk toch kosten maakt. Denk daarbij aan de salarissen van onze vijf predikanten, de pastoraal werkers, de jeugdwerker en andere medewerkers. Ook zijn er kosten voor bijvoorbeeld het onderhouden en verwarmen van de gebouwen en de kosten van gemeente- en wijkactiviteiten. 

Financiële steun is nodig

De uitgaven van onze gemeente worden voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit de vrijwillige financiële bijdragen van gemeenteleden. Ook dit jaar doen we een beroep op u om mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Daarmee blijven de inkomsten en uitgaven van onze gemeente in balans. 

Wij roepen u op met uw hart te geven; geef wat u missen kunt!

Welk bedrag is nodig?

Vorig jaar hadden we een bijzonder mooie opbrengst. Daar zijn we heel dankbaar voor. We verwachten echter dat 2021 een tekort laat zien van € 126.000. Dit tekort hangt samen met de verhoging van de reservering voor groot onderhoud. Uit het onderhoudsplan dat we onder begeleiding van een extern bureau hebben laten opstellen bleek namelijk dat we jaarlijks te weinig voor groot onderhoud reserveren om onze gebouwen in een goede conditie te brengen en te houden.   

In de begroting 2021 van onze gemeente houden we rekening met een opbrengst van € 789.000 aan vrijwillige bijdragen. Vanwege het voorzien tekort zijn deze inkomsten hard nodig. Een hogere opbrengst is daarom welkom. 

Kunt u dit jaar iets extra’s missen? Een hogere bijdrage wordt zeer gewaardeerd: uiteraard alleen als dat voor u mogelijk is. Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

kerkbalans

Toezeggingsformulier 

In de week van 18 januari komt een vrijwilliger de enveloppen aan huis bezorgen. Het wordt vervolgens weer bij u opgehaald. Mocht u om welke reden dan ook geen toezeggingsformulier (meer) in huis hebben en deze alsnog graag willen invullen, dan kunt u hier een toezeggingsformulier invullen: Toezeggingsformulier

U kunt het formulier afleveren op het kerkelijk bureau of een scan sturen naar administratie@hervormdbarneveld.nl. Uw antwoord op de Actie Kerkbalans 2021 zien we met veel vertrouwen tegemoet.

Wijze van betalen 

Alleen in 2021 kunt u de vrijwillige bijdragen nog per acceptgiro voldoen. Deze mogelijkheid vervalt daarna. Het liefst zouden we alle bijdragen via automatische incasso ontvangen. U hoeft nergens meer naar om te kijken en het bespaart ons als gemeente kosten. Wij voeren de incasso uit in de door u aangegeven maand(en). Natuurlijk blijft het ook mogelijk om uw bijdrage(n) per bank te voldoen.

Fiscaal aftrekbaar 

Wanneer u meer dan 1% van uw drempelinkomen en meer dan € 60 per jaar aan giften schenkt aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's), is het meerdere tot maximaal 10% van het drempelinkomen aftrekbaar. Als onderdeel van de PKN valt onze Hervormde Gemeente onder de ANBI-status. Hierdoor is en blijft de vrijwillige bijdrage fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie over de ANBI-status van onze Hervormde gemeente vindt u op de pagina ANBI.

Giften die u per bank aan de organen van bijstand overmaakt zijn ook aftrekbaar. Dat geldt eveneens voor de aankoop van collectebonnen mits u desgevraagd aan de fiscus een bankafschrijving kunt laten zien.  Met ingang van 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar.

Periodiek schenken

Wilt u graag een overeenkomst van periodieke schenking aangaan? Dat is zonder tussenkomst van een notaris mogelijk. In dat geval zijn de periodieke schenkingen, ongeacht de hoogte, volledig aftrekbaar. Meer informatie over de voorwaarden etc. vindt u op de pagina Schenkingen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Op termijn willen we bij de Actie Kerkbalans ook deels gebruik maken van digitale mogelijkheden. Volgend jaar gaan we in een pilot (vooronderzoekje) enkele mogelijkheden uittesten, zoals het digitaal invullen van het toezeggingsformulier. 
Meedoen aan deze pilot? Geef u op via het toezeggingsformulier.

Incassodata in 2021

Op de volgende dagen vindt de incasso plaats:

Maand Incassodatum
Januari 12-02-2021 (na Actie Kerkbalans) 
Februari 26-02-2021
Maart 29-03-2021
April 28-04-2021 
Mei 28-05-2021
Juni 28-06-2021 
Juli 28-07-2021 
Augustus 30-08-2021
September 28-09-2021 
Oktober 28-10-2021 
November 29-11-2021
December 28-12-2021