Geschiedenis - Gebouwen

Door Hervormde gemeente Barneveld zijn verschillende kerken en wijkgebouwen in gebruik.

Oude kerk

 

Oude Kerk                           

Over het ontstaan van deze kerk is weinig bekend. Verondersteld mag worden dat vroegere bewoners van deze streek, nadat zij tot het christendom waren overgegaan, aanvankelijk op een verhoogde plaats een kapel gesticht hebben. Hieronder volgt in vogelvlucht enkele gegevens uit de geschiedenis van de Oude Kerk, meer informatie in het document Oude Kerk. Over de Toren is meer informatie op de pagina Geschiedenis - Toren. Over het orgel is meer informatie op de pagina Orgel Oude Kerk.

Eeuw Informatie
12/ 13e In de geschiedenis van het Utrechtse Bisdom wordt vermeld, dat de parochiekerk te Barneveld in Germaanse (Gotische) stijl is gebouwd en dateert van de 12e of 13e eeuw. Dit is de oudst bekende aanwijzing over het bestaan van de kerk.
14e / 15e De kerk leed grote schade toen de Utrechtsen in de strijd tegen Gelderland in het jaar 1421 Barneveld, Voorthuizen en Terschuur afbrandden. Het gebouw werd daarna hersteld, maar was opnieuw betrokken bij gevechtshandelingen in 1482, waarover de geschiedenis meldt: 'Jan van Schaffelaar springt van de toren te Barneveld'.
16e Er waren de volgende altaren:
  • hoogaltaar
  • altaar van de heilige Anna
  • Onze Lieve Vrouwe Altaar
  • altaar van heer Richolt Huygens
Pas in 1599 werden alle Rooms-Katholieke attributen verwijderd, op last van het Hof te Arnhem. Het is vrijwel zeker dat in die tijd ook het Renesse-orgel werd verwijderd, mede door toedoen van ds. Johannes A. Nieken, die in 1589 een heftige preek tegen het orgelspelen hield. "In het jaar 1600", schreef iemand, "was de kerk reddeloos, ongezien en vloerloos".
17e In 1689 schonk kerkmeester Hendrick Morren een zilveren kan en in 1693 kerkmeester Evert Willemsen zilveren schotels voor het vieren van het Heilig Avondmaal. De zilveren kan is na 125 jaar omzwervingen teruggekeerd in Barneveld.
18e Het meest in het oog springende gedenkteken is geplaatst boven de ingang in de oostmuur van de noordbeuk. Dit werd opgericht ter gedachtenis aan genoemde Baron van Essen, Heer van Helbergen en Schaffelaar, enz., overleden op 23 september 1791.
19e Een Avondmaalservies werd geschonken door A.A.H. Sweijs.
Het verzilverde doopbekken met een daarbij behorende verzilverde schenkkan werd geschonken door Johannes Barend Mettenbrinck en Hermanus Meij Mettenbrinck te Barneveld op 1 januari 1841.
20e In deze eeuw is een grote verbouwing uitgevoerd maar zijn er ook vele restauraties uitgevoerd.
21e Nieuwe restauraties blijven nodig om het gebouw te beschermen en te kunnen blijven gebruiken

Goede Herderkerk             Goede Herderkerk

In 1976 werd in Barneveld-Zuid de Goede Herderkerk in gebruik genomen, voornamelijk om kerkruimte toe te voegen. In 1983 werd deze kerk uitgebreid met verschillende zalen voor het verenigingswerk.

Rehoboth                           Rehoboth

Het oude Rehoboth is gebouwd in 1932, op loopafstand van de Oude Kerk en bestond uit drie lokalen voor jeugd- en verenigingswerk. De kerkzaal is in 1959 aangebouwd en droeg eerst de naam 'Irene'. In 1986 werd het oude Rehoboth gesloopt en vervangen door nieuwbouw met meer ruimte en mogelijkheden. De kerkzaal werd gerenoveerd en volledig in het nieuw ontstane complex geïntegreerd. Het jeugdwerk en veel vergaderingen vinden hier onderdak. Ook is hier het Kerkelijk Bureau gevestigd.

De Hof                                De Hof

Vanaf 2006 is het wijkgebouw in De Burgt aan de Parmentierstraat in gebruik.
Gedurende het winterseizoen wordt hier ca. eenmaal per maand een kerkdienst gehouden op de woensdagavond.

De Akker                    De Akker

In De Glind staat wijkgebouw De Akker. Het gebouw is in 2023 officieel geopend en is in de plaats gekomen van de oude Akker. Dit houten gebouw voldeed al langere tijd niet meer aan de eisen van deze tijd en is gesloopt. De doordeweekse kerkdiensten worden nu weer hier gehouden. Naast alle activiteiten, zoals club, catechese en verenigingen, is het ook een gewilde locatie voor het houden van vergaderingen en feestjes.

De Garve                           De Garve

In 1994 werd in Norschoten wijkgebouw De Garve opgeleverd. Ook hier vinden allerlei wijkgebonden activiteiten een plaats. Al vrij snel bleek uitbreiding nodig, die in 1999 gerealiseerd werd. In 2023 is een renovatie uitgevoerd.

De Hoeksteen                  De Hoeksteen

In 1991 werd voor de woonwijken De Vaarst en Vliegersveld wijkgebouw De Hoeksteen in gebruik genomen. Het bevat vier zalen voor vergader- en verenigingswerk. In 2023 is een renovatie uitgevoerd.