Catechese - Wijk 4

Misschien is het voor jou vanzelfsprekend dat je gelooft. Misschien is dat juist niet zo of weet je niet precies wat je gelooft. Tijdens catechisatie gaan we met elkaar nadenken en praten over de betekenis en inhoud van het christelijk geloof. We behandelen onderwerpen die voor jouw geloof belangrijk zijn. We luisteren naar wat de Bijbel ons te zeggen heeft en bespreken wat geloven te maken heeft met het leven van elke dag. Daarbij maken we gebruik van de methode Leer & Leef van de HGJB.

De meesten van jullie zijn als kind gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God de Vader wil je aannemen als Zijn kind. De Heere Jezus Christus wil je zonden vergeven en je het eeuwige leven geven. De Heilige Geest wil je van binnenuit vernieuwen. De drie-enige God wil je geven wat je nodig hebt voor nu en voor de eeuwigheid. Wat is het mooi als je mag ontdekken wat dat voor jou persoonlijk betekent! Het doel van catechisatie is om jou daarbij te helpen. Om God beter te leren kennen en in Hem te geloven. Zodat je er steeds meer van overtuigd raakt: Met deze God wil ik leven.

Ben je tien jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom! Hieronder vind je de tijden voor de verschillende leeftijdsgroepen. Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op.

De catechisaties worden gehouden in de Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 70.

Je kunt je opgeven via deze link.

Maandagavond (Basiscatechisatie):  
Groep 7 & 8 Basisschool 18.30 – 19.45 uur
Maandagavond:  
12 jaar 18.30 - 19.15 uur
13 jaar 18.45 - 19.30 uur
14 jaar 20.00 - 20.45 uur
Dinsdagavond:  
15 jaar 19.30 - 20.15 uur
16 en 17 jaar 19.00 - 19.45 uur
18 jaar en ouder 19.45 - 20.30 uur
Belijdeniscatechisatie 20.30 - 22.00 uur
   
Vrijdag in Kerkelijk Centrum Rehoboth: 
Belijdeniscatechisatie
 
voor studenten die op kamers wonen en
alleen in het weekend in Barneveld zijn
o.l.v. ds. L. Plug
18.45 - 20.00 uur
Vrijdag in Kerkelijk Centrum Rehoboth:
Centraal catechisatie uur 
voor hen
die door de week verhinderd zijn
o.l.v. Anton Verstoep
18.45 - 19.30 uur