Catechese - Wijk 4

Misschien is het voor jou vanzelfsprekend dat je gelooft. Misschien is dat juist niet zo of weet je niet precies wat je gelooft. Tijdens catechisatie gaan we met elkaar nadenken en praten over de betekenis en inhoud van het christelijk geloof. We behandelen onderwerpen die voor jouw geloof belangrijk zijn. We luisteren naar wat de Bijbel ons te zeggen heeft en bespreken wat geloven te maken heeft met het leven van elke dag. Daarbij maken we gebruik van de methode Leer & Leef van de HGJB.

De meesten van jullie zijn als kind gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God de Vader wil je aannemen als Zijn kind. De Heere Jezus Christus wil je zonden vergeven en je het eeuwige leven geven. De Heilige Geest wil je van binnenuit vernieuwen. De drie-enige God wil je geven wat je nodig hebt voor nu en voor de eeuwigheid. Wat is het mooi als je mag ontdekken wat dat voor jou persoonlijk betekent! Het doel van catechisatie is om jou daarbij te helpen. Om God beter te leren kennen en in Hem te geloven. Zodat je er steeds meer van overtuigd raakt: Met deze God wil ik leven.

Ben je tien jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom! Hieronder vind je de tijden voor de verschillende leeftijdsgroepen. Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op.

Aanmelden voor catechisatie: Wijk 4 via deze link.

Wijkgebouw

De catechisaties worden gehouden in de Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 70 of bij de catecheten thuis. In de week voordat de catechese begint, ontvang je bericht waar je verwacht wordt.

Maandagavond:  
Basiscatechisatie en club groep 7 en 8 19.00 - 20.00 uur
12 jaar (brugklas) 19.00 - 19.45 uur
13 jaar (klas 2) 19.00 - 19.45 uur
14 jaar (klas 3) 19.15 - 20.00 uur
18 jaar en ouder 19.00 - 19.45 uur
Belijdeniscatechisatie 20.00 - 21.30 uur
   
Dinsdagavond:  
16 en 17 jaar 19.00 - 19.45 uur
   
Donderdagavond:  
12 jaar (brugklas) 19.00 - 19.45 uur
13 jaar (klas 2) 19.00 - 19.45 uur
14 jaar (klas 3) 19.15 - 20.00 uur
15 jaar 19.30 - 20.15 uur
   

Vrijdag in Kerkelijk Centrum Rehoboth:
Centraal catechisatie-uur

voor hen die door de week verhinderd zijn
o.l.v. Anton Verstoep

18.45 - 19.30 uur