Catechese - Wijk 2

Waarom catechisatie?
Heb je wel eens een dag gespijbeld van school? 
Je had vast heel wat uit te leggen, want: Je moet naar school!
Waarom naar catechisatie? Moet dat ook? In zekere zin wel. 
Waarom? Omdat je ouders dat bij jouw doop hebben beloofd.
Maar wat is dan het nut van catechisatie, wat heb je eraan? 
Het is nuttig voor je ouders en voor jou.

Voor je ouders: Om jouw godsdienstige opvoeding, waarbij de Bijbel centraal staat, aan te vullen. Daarbij zoeken we aansluiting bij jouw leefwereld.

Voor jou: Dat je gelovig gaat begrijpen en aanvaarden, wat God jou in de Bijbel belooft. 
Zodat je tot het getuigenis komt: Ik wil de Heere Jezus volgen.
Daar heb je de zegen van de Heilige Geest bij nodig.

Catechese is meer dan het opdoen van Bijbelkennis.
Het gaat erom, dat je kennis en inzicht krijgt in het werk van God, waarover je in de Bijbel leest.
Het hoogtepunt van dat werk is de verlossing, die Hij in Jezus wil geven.

Waarvoor heb je die kennis en dat inzicht nodig?
Voor de vorming van jouw eigen waarden, normen en levenshouding.
En voor jouw zelfstandige keuze voor God en Zijn gemeente.

De keuze om Openbare Geloofsbelijdenis af te leggen is een belangrijk moment in deze ontwikkeling.
Dan getuig je dit: Ik weet mezelf, door een persoonlijk geloof, verbonden met de drie-enige God en met de kerkelijke gemeenschap, waarin ik belijdenis doe.

Daarom catechisatie!
Je bent hartelijk welkom! 
Ds. P. Molenaar

Aanmelden catechisatie voor het nieuwe seizoen: Wijk 2 via deze link.

Wijkgebouw

De catechisaties worden gegeven in het wijkgebouw Rehoboth.

Maandagavond in Kerkelijk Centrum Rehoboth:  
12 (brugklas) t/m 15 jaar
(methode Leer & Leef, onderbouw)
(ds. Molenaar + mentoren)
18.45 – 19.45 uur
16 & 17 jaar
(methode Leer & Leef, bovenbouw)
(ds. Molenaar)
19.30 – 20.30 uur
18+
(methode Leef & Leef, bovenbouw)
(ds. Molenaar)
20.30 – 21.30 uur
Woensdagavond in Kerkelijk Centrum Rehoboth:
Basiscatechese en club groep 7 en 8
van de basisschool (wijk 2 en 5)
o.l.v. mentoren en clubleiding
18.30 - 20.00 uur
Vrijdagavond in Kerkelijk Centrum Rehoboth:
Belijdeniscatechisatie
(ds. Molenaar)
18.30 - 20.00 uur
Vrijdag in Kerkelijk Centrum Rehoboth:
Centraal catechisatie uur 
voor hen
die door de week verhinderd zijn
o.l.v. Anton Verstoep
18.45 - 19.30 uur