Catechese - Wijk 1

Je bent misschien druk bezig met school, een bijbaantje of andere dingen die jij belangrijk vindt. Denk je ook weleens na over de vraag: Hoe kan ik God leren kennen? Een discipel van Jezus zijn?
Jezus liet aan zijn discipelen zien wie Zijn Vader is. Prachtig om in de Bijbel te zien hoe Jezus tijd en aandacht besteedde aan Zijn leerlingen om te laten zien wie God is en hoe Gods Koninkrijk er uit ziet.
Hij wil ook jou tot Zijn discipel maken en heeft toen Hij terugging naar Zijn Vader, de komst van Gods Geest beloofd om ook jou hierbij te helpen. Hij wil jou veranderen, vernieuwen en helpen om te leven naar Gods wil. Dat Koninkrijk van God is niet iets van later, dat Koninkrijk is er al en ook jij mag daar deel van uitmaken.

Op verschillende locaties en op verschillende tijdstippen wordt catechisatie gegeven. Discipel betekent ‘leerling’ en dat is precies wat we in de catechese je willen aanbieden: God leren kennen zoals Jezus ook Zijn discipelen leerde.

Ik nodig je van harte uit om net als Petrus, Johannes, Andreas en de andere discipelen om tijd vrij te maken om Hem te leren kennen!

Graag tot ziens op de catechisatie!

Aanmelden catechisatie voor het nieuwe seizoen: Wijk 1 via deze link.

Voor wijk 1 is de catechisatie als volgt ingedeeld.

Maandagavond (Wijkgebouw De Hof):  
18+ jaar 19.30 - 20.15 uur
Belijdeniscatechisatie 20.30 - 22.00 uur
Maandagavond (Amaliaschool):  
Groep 7 en 8 Basiscatechisatie 18.30 - 19.15 uur
Maandagavond (De Akker, De Glind)  
16 t/m 17 jaar 19.30 - 20.30 uur
Dinsdagavond (Wijkgebouw De Hof)  
12 t/m 14 jaar 18.45 - 19.45 uur
15 t/m 17 jaar 20.15 - 21.15 uur
Dinsdag (De Akker, De Glind)  
club voor groep 7 en 8 met catechesemoment 14.45 - 16.00 uur
Donderdagavond (De Akker, De Glind)  
12 t/m 15 jaar 19.00 - 20.00 uur
   
Vrijdag in Kerkelijk Centrum Rehoboth: 
Belijdeniscatechisatie
 
voor studenten die op kamers wonen en
alleen in het weekend in Barneveld zijn
o.l.v. ds. A. Bloemendal
18.45 - 20.00 uur
Vrijdag in Kerkelijk Centrum Rehoboth:
Centraal catechisatie uur 
voor hen 
die door de week verhinderd zijn 
o.l.v. Anton Verstoep
18.45 - 19.30 uur