Bijbelkringen - Wijk 5

Wijk 5 kent een centrale Bijbelkring in de Hoeksteen en veel huisbijbelkringen die gedurende het winterseizoen ca. 1 keer per 3 weken bij de kringleden aan huis bij elkaar komen. Doel van het kringwerk is zich te verdiepen in het Woord van God en samen gemeente van God zijn.

Voor elk seizoen wordt voor het kringwerk een boekje gekozen dat geschikt is voor Bijbelstudies. Dit jaar willen we in Bijbelkring Noord en de meeste Huisbijbelkringen het boekje 'Mensenzoon tussen de kandelaren' van ds. A.W.J. Theunisse, Bijbelstudies uit het gehele boek Openbaring, behandelen. De stof van dit boekje zal in dit seizoen ook aan de orde komen in een aantal kerkdiensten op zondag.

Zeker in onze tijd waarin er veel dingen veranderen en vaak in een snel tempo, is het van groot belang dat we als christenen vanuit de Bijbel toegerust worden en dat we samen optrekken in onderlinge ontmoetingen. Mag het zo zijn dat Gods gemeente het belangrijkste verband is waarin wij functioneren en waarin we ons thuis voelen, opdat we ooit echt Thuis zullen zijn!

Bijbelkring Noord

Vanaf het ontstaan van wijk 5, in 1990, is er in het winterseizoen een centrale Bijbelkring: Bijbelkring Noord. Deze kring wordt gehouden in wijkgebouw De Hoeksteen en geleid door de wijkpredikant ds. A. Bloemendal.

U / jij bent van harte uitgenodigd! De avonden beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: ds. A. Bloemendal
Telefoon: 06 - 18 21 51 44
E-mail: predikant.wijk5@hervormdbarneveld.nl

HuisBijbelkringen

Onderstaande contactpersonen en kringcoördinator zullen u en jou graag verder informeren en verwelkomen op een van de kringen. En er is altijd ruimte voor nieuwe kringleden. Van harte uitgenodigd! Het is ook altijd mogelijk om een nieuwe kring op te starten.

Dacht jij er al langer over na om mee te doen in een kring, maar… het kwam er nog niet van: sluit je aan, ... in dit seizoen!
 

Kring Contactpersoon
HuisBijbelkring 1 (maandag) Martin Valster
0342 - 41 45 36
jmvalster@solconmail.nl
HuisBijbelkring 2 (dinsdag) Carine Swagerman
0342 - 41 84 15
c.swagerman@xs4all.nl
HuisBijbelkring 3 (dinsdag) Anja Junte
0342- 42 16 40
anjajunte@gmail.com
HuisBijbelkring 4 (donderdag) Leen Smits
0342 - 41 71 59
leensmits@gmail.com
HuisBijbelkring 5 Gerrie van Deuveren
06 - 46 70 06 54
j.vandeuveren@chello.nl
HuisBijbelkring 6 Marit van de Glint
06 - 42 53 66 71
marit.vandeglint@gmail.com
HuisBijbelkring 7 (zondag) Erwin Veen
06 - 81 17 24 19
erwinveen91@live.nl
HuisBijbelkring 8 Saskia van Delen
06 - 39 76 53 79
saskiavandelen@gmail.com