Bijbelkringen - Wijk 5

Wijk 5 kent een centrale Bijbelkring in de Hoeksteen en veel huisbijbelkringen die gedurende het winterseizoen ca. 1 keer per 3 weken bij de kringleden aan huis bij elkaar komen. Doel van het kringwerk is zich te verdiepen in het Woord van God en samen gemeente van God zijn.

Voor het seizoen 2023 – 2024 is centraal een nieuw Bijbelstudieboekje gekozen: “Van slavendienst naar eredienst”, geschreven door de ds. A. Langeweg en ds. J.M. Molenaar. In acht Bijbelstudies gaat het vooral over de bevrijding: Gods volk wordt uitgeleid!

Vanwege de predikantenvacatures lukt het niet meer om op de zondagen waarop over de thema’s uit het boekje gepreekt wordt, in beide kerken deze stof te behandelen.

Voorlopig staat voor de volgende zondagen een preek over stof uit het boekje gepland:

  • zondag 17 september hoofdstuk 1, Exodus 1:1 - 22.
  • zondag 1 oktober hoofdstuk 2, Exodus 2.
  • zondag 29 oktober hoofdstuk 3, Exodus 3.
  • zondag 19 november hoofdstuk 4, Exodus 12.

De laatste vier hoofdstukken volgen D.V. in het nieuwe jaar.

Er worden podcasts gemaakt van de preken over het Bijbelstudieboekje. In iedere podcastaflevering worden van de dienst alleen de schriftlezing en de preek opgenomen. 
Via Spotify is de podcast hier te vinden: tinyurl.com/exoduspodcast. 
Via Apple Podcasts en Google Podcast is dit ook te beluisteren. Zoek op ‘Van slavendienst naar eredienst’.
Als u zich op de podcast abonneert, mist u geen enkele aflevering. Op deze manier hebt u steeds een mooie voorbereiding op de Bijbelkring.

Bijbelkring Noord en verschillende kringen in wijk 5 gaan nog door met het Bijbelstudieboekje van afgelopen jaar: "Mensenzoon tussen de kandelaren" van ds. A.W.J. Theunisse.

Zeker in onze tijd waarin er veel dingen veranderen en vaak in een snel tempo, is het van groot belang dat we als christenen vanuit de Bijbel toegerust worden en dat we samen optrekken in onderlinge ontmoetingen. Mag het zo zijn dat Gods gemeente het belangrijkste verband is waarin wij functioneren en waarin we ons thuis voelen, opdat we ooit echt Thuis zullen zijn!

Bijbelkring Noord

Vanaf het ontstaan van wijk 5, in 1990, is er in het winterseizoen een centrale Bijbelkring: Bijbelkring Noord. Deze kring wordt gehouden in wijkgebouw De Hoeksteen en geleid door de wijkpredikant ds. A. Bloemendal.

U / jij bent van harte uitgenodigd! De avonden beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: ds. A. Bloemendal
Telefoon: 06 - 18 21 51 44
E-mail: predikant.wijk5@hervormdbarneveld.nl

HuisBijbelkringen

Onderstaande contactpersonen en kringcoördinator zullen u en jou graag verder informeren en verwelkomen op een van de kringen. En er is altijd ruimte voor nieuwe kringleden. Van harte uitgenodigd! Het is ook altijd mogelijk om een nieuwe kring op te starten.

Dacht jij er al langer over na om mee te doen in een kring, maar… het kwam er nog niet van: sluit je aan, ... in dit seizoen!
 

Kring Contactpersoon
HuisBijbelkring 1 (maandag) Martin Valster
0342 - 41 45 36
jmvalster@solconmail.nl
HuisBijbelkring 2 (dinsdag) Carine Swagerman
0342 - 41 84 15
c.swagerman@xs4all.nl
HuisBijbelkring 3 (dinsdag) Diana Pul
0342- 41 26 02
info@jdpul.nl
HuisBijbelkring 4 (donderdag) Leen Smits
0342 - 41 71 59
leensmits@gmail.com
HuisBijbelkring 5 Gerrie van Deuveren
06 - 46 70 06 54
j.vandeuveren@chello.nl
HuisBijbelkring 6 Marit van de Glint
06 - 42 53 66 71
marit.vandeglint@gmail.com
HuisBijbelkring 7 Saskia van Delen
06 - 39 76 53 79
saskiavandelen@gmail.com