Bijbelkringen - Wijk 5

Wijk 5 kent een centrale Bijbelkring in de Hoeksteen en veel huisbijbelkringen die gedurende het winterseizoen ca. 1 keer per 3 weken bij de kringleden aan huis bij elkaar komen. Doel van het kringwerk is zich te verdiepen in het Woord van God en samen gemeente van God zijn.
Zeker in onze tijd waar in er veel dingen veranderen en vaak in een snel tempo, is het van groot belang dat we als christenen vanuit de Bijbel toegerust worden en dat we samen optrekken in onderlinge ontmoetingen. Mag het zo zijn dat Gods gemeente het belangrijkste verband is waarin wij functioneren en waarin we ons thuis voelen, opdat we ooit echt Thuis zullen zijn!

Bijbelkring Noord

Vanaf het ontstaan van wijk 5, in 1990, is er in het winterseizoen een centrale Bijbelkring in de Hoeksteen o.l.v. ds. L.P. Blom.

U / jij bent van harte uitgenodigd! De avonden beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: ds. L.P. Blom
Telefoon: 0342 - 84 09 42
E-mail: paulblom88@gmail.com

Huisbijbelkringen

Voor elk seizoen wordt voor het kringwerk een boekje gekozen dat geschikt is voor Bijbelstudies. Dit seizoen is gekozen voor het boekje "In Zijn spoor", Bijbelstudies over discipelschap, geschreven door ds. H.J. van der Veen.

Onderstaande contactpersoon per kring zullen jou graag verder informeren en verwelkomen op een van de kringen. En er is altijd ruimte voor nieuwe kringleden. Van harte uitgenodigd! Het is ook altijd mogelijk om een nieuwe kring op te starten.

Dacht jij er al langer over na om mee te doen in een kring, maar… het kwam er nog niet van: sluit je aan, ... in dit seizoen!
 

Kringnaam Contactpersoon
Maandag 1 Martin Valster
0342 - 41 45 36
jmvalster@filternet.nl
Dinsdag 1 Anja Junte
0342 - 42 16 40
anjajunte@gmail.com
Dinsdag 2 Carine Swagerman
0342 - 41 84 15
c.swagerman@xs4all.nl
Donderdag 1 Mario van der Niet
06 - 48 78 02 23
mmniet@gmail.com
Donderdag 2/ Van Breugelplantsoen Leen Smits
0342 - 41 71 59
leensmits@gmail.com
Wisselende dag Gerrie van Deuveren
06 - 46 70 06 54
j.vandeuveren@chello.nl
Belijdenisgroep '08/'09 Marit van de Glint
06 - 42 53 66 71
marit.vandeglint@gmail.com
Belijdenisgroep '10/'11 Sander en Marianne Koppejan
0342 - 84 21 78
info@koppejanautos.nl
Belijdenisgroep '11/'12 Mirjam van Ledden
06 - 55 53 61 99
mvanledden@outlook.com
Bijbelkring Gasthuis Jeroen en Margriet Hartkamp
0342 - 40 11 06
famjhartkamp@filternet.nl
Zondagavondkring Erwin Veen
06 - 81 17 24 19
erwinveen91@live.nl
Open Kring Edward van Egdom
06 - 31 75 07 88
edward@clearis.nl