Zending

Jezus gaf Zijn discipelen, en daarmee ook ons, de opdracht om overal het Evangelie te verkondigen. In Mattheüs 28:19 lezen we: 
'Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.'

Missionair

Vanuit deze gedachte is al in de jaren vijftig van de vorige eeuw onze zendingscommissie opgericht. De zendingscommissie opereert onder de verantwoording van de Algemene Kerkenraad. We werken nauw samen met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in Driebergen. Deze organisatie heeft ongeveer tachtig zendingswerkers die in een groot aantal landen van de wereld werkzaam zijn.

Taken van de zendingscommissie

De belangrijkste taken van de zendingscommissie zijn:

  • de betrokkenheid van gemeenteleden bij het zendingswerk vergroten;
  • zendingswerkers wereldwijd ondersteunen;
  • fondsenwerving voor de GZB en zendelingen die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden.

Uitgezonden medewerkers

Andere zendingsactiviteiten

Giften

De zendingsarbeiders kunnen onze steun goed gebruiken. Wil je een gift overmaken óf wil je de zending in het algemeen ondersteunen? Maak dan een gift over op:

               bankrekeningnummer IBAN NL39 RABO 0305 5091 95
               t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente in Barneveld

De zendingscommissie

Het Dagelijks Bestuur van de zendingscommissie bestaat uit:

Naam Telefoon en e-mailadres
Eduard Luijendijk
Voorzitter
06 - 15 90 58 43
zending@hervormdbarneveld.nl
Janneke van 't Ooster
Secretaresse
0342 - 43 65 00
zending@hervormdbarneveld.nl
Harry Dorenbos
Penningmeester
0342 - 47 25 42
pmzc@hervormdbarneveld.nl