Wijk 5 - Predikant en kerkelijk werkers

De wijkpredikant speelt een grote rol bij pastorale zaken, bijvoorbeeld bij verdrietige momenten rondom ziekbed en overlijden. Ook bij mooie gebeurtenissen, zoals de doop van je kind of een huwelijk, is hij betrokken. Je wijkpredikant stelt het op prijs als je hem op de hoogte brengt van deze gebeurtenissen. 

Vacant

predikant

 

Ds. J. Van Rumpt

Consulent

Barnseweg 44, 3773 BD Barneveld
0342 - 78 55 69
predikant.wijk3@hervormdbarneveld.nl

 

A.M.K. Peters

Bijstand in het pastoraat

06 - 43 50 16 89
amkpeters@kliksafe.nl

A. (Anton) Verstoep

Bijstand in het pastoraat

0342- 40 82 91
averstoep@solcon.nl