Wijk 5 - Diakenen

Diakenen bevorderen de betrokkenheid van gemeenteleden bij elkaar én bij de samenleving. In onze gemeente bieden diakenen onder andere hulp bij praktische en financiële problemen. Ook organiseren zij activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat. Verder zijn de diakenen betrokken bij inzameling van het collectegeld tijdens de kerkdienst en bij de viering van het Heilig Avondmaal. Diakenen maken – net als de wijkpredikant en ouderlingen – deel uit van de wijkkerkenraad.  

M. (Martin) Hazeleger

diaken, voorzitter wijkkerkenraad

06 - 41 70 56 83
voorzitter.wijk5@gmail.com

W.K.G. (Wilbert) Breugem

diaken blok 1

0342 - 49 30 96
wkg.breugem@gmail.com

G. (Rudy) Ligtenberg

diaken blok 2

0342 - 42 23 77
rligtenberg@refdag.nl

C. (Cees) Blankestijn

diaken blok 3 en 4

06 - 53 92 69 11
cblankestijn63@gmail.com

T. (Ton) Verbeek

diaken blok 5 en 6

0342 - 49 24 72
tonverbeek@hotmail.nl

H.J. (Henk) Bettink

diaken blok 7

06 - 54641274
hj.bettink@kpnplanet.nl

Th.M. (Thomas) Oudejans

Jeugddiaken

06 - 22075730
jeugddiakenwijk5@gmail.com