Wijk 4 - Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de materiële en financiële zaken van onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van onze kerk- en wijkgebouwen, het financieren van de predikantplaatsen en het aanvaarden van legaten en erfstellingen. Ook de zorg voor inkomsten - zoals door de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’ - hoort bij de taak van de kerkrentmeesters.

R. (René) van den Brink

lidmaat-kerkrentmeester

06 - 51 39 54 91
rene.vdbrink@planet.nl

J.H. (Jan) de Groot

ouderling-kerkrentmeester

0342 - 41 66 11
j.degroot38@kpnmail.nl

C.D. (Kees) Verbeek

ouderling-kerkrentmeester

0342 - 49 09 27
ceesverbeek@gmail.com