Wijk 4 - Blokouderlingen

Iedere wijk is opgedeeld in blokken. Aan elk blok is een blokouderling toegewezen. Vaak werkt de blokouderling samen met een bezoekbroeder of –zuster. De blokouderling probeert iedere twee jaar een bezoek te brengen aan alle gemeenteleden uit zijn blok. Wil je graag vaker bezoek ontvangen, dan kun je de blokouderling hiervan op de hoogte stellen.

VACANT

ouderling blok 1

 

H.W. (Henk) Brunsveld

ouderling blok 2

0342 - 41 66 63
henksari@swissmail.org

J. (Johan) de Bruin

ouderling blok 3

06 - 53 74 99 16
blokouderling.johandebruin@outlook.com

A. (Bertus) van den Berkt

ouderling blok 4

06 - 51 85 78 97
bvandenberkt@gmail.com

W.J. (Wim) de Graaf

ouderling blok 6

06 - 51 59 46 01
wjdegraaf@planet.nl

C.G. (Cees) Pronk

ouderling blok 7 en 8

06 - 12 28 01 11
cornelisg15pronk@gmail.com

T.H. (Teus) Korevaar

ouderling blok 9

0342 - 42 07 48
teuskorevaar@outlook.com

A.P. (Aldert) Boonstra

ouderling blok 10

0342 - 41 50 49
aldert.boonstra@gmail.com

H. (Heimen) Schuring

ouderling blok 11

06 - 53 77 69 09
heimen.schuring@gmail.com

W.J. (Wim) Franken

ouderling blok 12

0342 - 84 30 60
wimfranken72@gmail.com

J.B. (Bastiaan) de Haan

ouderling blok 13

06 - 14 53 19 31
bastiaan.de.haan87@gmail.com

Ed Blankenstijn

ouderling blok 14

0342 - 41 21 15
edblankenstijn@kpnmail.nl